ท้องถิ่น

ม.เทคโนฯพระจอมเกล้าธนบุรี จับมือกลุ่ม EEP กรุ๊ป จัดสัมมนาระบบจัดการขยะมูลฝอยชุมชน

%e0%b8%a1-%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%84%e0%b9%82%e0%b8%99%e0%b8%af%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%88%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%98%e0%b8%99%e0%b8%9a%e0%b8%b8

วันที่ 26 มีนาคม 2567 ที่ห้องประชุม Moove 1 ชั้น 2 ศูนย์ประชุม Moove Event Center ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้ร่วมกับ บริษัท อิสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด หรือ EEP กรุ๊ป ซึ่งเป็นบริษัทบริหารด้านการจัดการระบบขยะมูลฝอยภายในชุมชนในเขตพื้นที่ตำบลแพรกษาใหม่ ได้ร่วมกันจัดประชุมสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษาด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน กรณีศึกษาของจังหวัดสมุทรปราการ

ที่ประชุมมี นายสุพจน์ ภูติเกียรติขจร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ มาเป็นประธานพิธี โดยมี ดร.ยงยุทธ สุวรรณบุตร อดีต ส.ส. สมุทรปราการ ในฐานะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ นางอรัญญา สุวรรณบุตร นายกเทศมนตรีตำบลแพรกษา นายชนสิษฎ์ ยอดฉิม เลขาธิการ ส.ส.วุฒินันท์ บุญชู นายตรีเพชร์ รุ่งเรือง ที่ปรึกษา ส.ส. พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้นำชุมชนเดินทางเข้าร่วมประชุมสัมมนาในครั้งนี้

โดยการสัมมนา รศ.ดร.อำนาจ ชิดไทสง นักวิจัยด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นผู้รายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดสัมมนา โดยมี นายอบีนาช มาจี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท อิสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด ผู้ร่วมจัดสัมมนา เป็นผู้กล่าว การบริหารจัดการระบบขยะมูลฝอยชุมชน โดยการนำงานวิจัยมาประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับจนประสบผลสำเร็จในด้านพัฒนานวัตกรรมต้นแบบจนประสบความสำเร็จ

ซึ่งการสัมมนายังได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.คมศิลป์ วังยาว ผศ.ดร.อวัสดา พงศ์พิพัฒน์ นักวิจัยบัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พร้อม ดร.เศรษฐา สียัง ผู้เชี่ยวชาญ บริษัท เอ็มยูไอ โรบอติกส์ จำกัด และ ดร.วิจารย์ อินทรกำแหง ผู้อำนวยการส่วนบริการจัดการมูลฝอยชุมชน กรมควบคุมมลพิษ ร่วมเป็นวิทยากรผู้บรรยายการแปลงขยะมูลฝอยชุมชนเป็นพลังงาน ภายใต้หัวข้อ “การยกระดับการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนด้วยมติใหม่แบบบูรณาการ”

ทั้งนี้ การจัดสัมมนาเป็นความร่วมมือของหน่วยงานทั้งสองฝ่าย ที่ทำบันทึกความเข้าใจ โดยทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นผู้ส่งนักศึกษาเข้ามาทำการศึกษาวิจัยประยุกต์ระบบจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการร่วมกับกลุ่ม EEP กรุ๊ป ตามหลักวิทยาศาสตร์ เพื่อยกระดับงานวิจัยพัฒนาการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนร่วมกันแบบยั่งยืนต่อไป

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*