สังคมท้องถิ่น

ILO ระหว่างประเทศคนใหม่ เข้าพบ ปธ.สภานายจ้างไทย พร้อมขับเคลื่อนแรงงานข้ามชาติอย่างเท่าเทียมกัน

ilo-%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8%e0%b8%84%e0%b8%99%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88-%e0%b9%80%e0%b8%82

องค์การแรงงานระหว่างประเทศ ได้เดินทางเข้าพบกับคณะผู้บริหารที่ปรึกษาสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย ในการพูดคุยหารือถึงแนวทางในการขับเคลื่อนแรงงานข้ามชาติถึงบทบาทหน้าที่อย่างเท่าเทียมกัน

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567 ที่อาคารสุขอนันต์ ห้องลาเวนเดอร์ ชั้น 2 ภายในหมู่บ้านศรีเจริญวิลล่า ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ นายเอกสิทธิ์ คุณานันทกุล ประธานสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย ได้ต้อนรับคณะ นางสาวเซียวเอี้ยน ไดเรคเตอร์คนใหม่ จากองค์การแรงงานระหว่างประเทศ หรือ ILO ที่ได้เดินทางเข้าพบปะหารือถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาแรงงานข้ามชาติกับคณะผู้บริหารที่ปรึกษาและตัวแทนกรรมการสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย

โดยการเดินทางมาของคณะ นางสาวไซยเยน ในครั้งนี้ เป็นการเยี่ยมเยือนพบปะพูดคุยหารือในเรื่องเกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติ และเรื่องการหารือกับท่านรัฐมนตรีว่ากระทรวงแรงงานในการนำเข้าแรงงานที่มีกึ่งทักษะจากประเทศกัมพูชา ซึ่งนายจ้างส่วนใหญ่ได้ให้ความสนใจจำนวนมาก ขณะเดียวกันทางคณะ ILO ยังได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับมุมมองในการทำงานตั้งแต่อดีตที่ผ่านมา ตลอดจนถึงแนวทางในการวางแผนงานโครงการต่าง ๆ ร่วมกันในอนาคต อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมบทบาทหน้าที่อย่างเท่าเทียมกัน พร้อมสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาโครงการต่างๆเกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติให้มีคุณภาพที่ดีของลูกจ้างเพื่อพัฒนาการทียั่งยื่นของนายจ้าง พร้อมได้ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวเซียวเอี้ยน ที่ได้รับตำแหน่งใหม่จากองค์การแรงงานระหว่างประเทศ โดยมี นายอุกฤษณ์ กาญจนเกตุ พร้อมนายกรชัย แก้วมหาวงศ์ ที่ปรึกษาสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย นางสิริวัน ร่มฉัตรทอง เลขาธิการ นางสาวนุจรี ยิ่งสิทธิสวัสดิ์ และนายวชิระ เจริญสาคร ประธานบริษัท สาครเคเบิ้ล จำกัน ในฐานะกรรมการ ร่วมให้การต้อนรับ

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*