ท้องถิ่น

“ชนม์ทิดา-ประภาพร” ควงแขนลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ค้าแผงลอยอาหารโครงการอาหารปลอดภัย

%e0%b8%8a%e0%b8%99%e0%b8%a1%e0%b9%8c%e0%b8%97%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%b2-%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%a3-%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%82

เมื่อช่วงเย็นวันที่ 1 เมษายน 2567 ที่ถนนนารายณ์ปราบศึก เขตเทศบาลนครสมุทรปราการ คณะผู้บริหารงานเทศบาลนครสมุทรปราการ นำโดย น.ส.ประภาพร อัศวเหม นายกเทศมนตรี นครสมุทรปราการ พร้อมด้วย น.ส.ชนม์ทิดา อัศวเหม ประธานพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านจังหวัดสมุทรปราการ นายสมยศ อ้นโต รองประธานสภา เทศบาลนครสมุทรปราการ นายธนเสฎฐ์ อุดมวงศ์ยนต์ รองนายกเทศมนตรีนครสมุทรปราการ นายสมัคร ใจเอ็นดู ผู้อำนวยการสำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนคร ตลอดจนเจ้าหน้าที่กองงานสาธารณะสุขและสมาชิกสภาเทศบาลนคร ได้ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการร้านค้าอาหาร โครงการอาหารปลอดภัยของเทศบาลนคร

สำหรับการลงพื้นที่ของคณะผู้บริหารงานเทศบาลในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการตรวจเยี่ยมเยือนผู้ประกอบการร้านค้าแล้ว ยังจัดให้มีการมอบใบประกาศเกียรติบัตรรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยให้กับร้านค้าที่เข้าโครงการของเทศบาลแล้ว ยังได้มอบผ้ากันเปื้อน และถุงพลาสติกรักษ์โลกให้กับผู้ประกอบการร้านค้าอีกด้วย

ทั้งนี้โครงการอาหารปลอดภัย เป็นโครงการตามนโยบายสมัยที่นายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ดำรงตำแหน่งนายกเทศบาลนคร ได้เล็งเห็นความสำคัญจึงได้ส่งเสริมให้ผู้ค้าที่ประกอบอาชีพขายอาหารในเขตเทศบาล ได้นำอาหารที่ตนประกอบอาชีพอยู่ดึงเข้าโครงการ โดยมีการคณะกรรมการเป็นผู้กลั่นกรองคัดเลือกให้ได้คุณภาพ มีความอร่อย ราคาถูก และถูกหลักอนามัย โดยทางเทศบาลฯจะเป็นผู้สนับสนุน พร้อมจัดโซนนิ่งสำหรับที่ว่างขายย่านตลาดราชา ส่วนในระหว่างวันที่ 1 และ 2 ของทุกเดือน ผู้ค้าจึงจะนำอาหารตนเองมาตั้งว่างขายบริการให้กับประชาชนทั่วไปในช่วงเวลา 16.00 น.- 21.00 น.

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*