Uncategorized

(NODE เยาวชนสมุทรปราการ) เตรียมจัดกิจกรรม“ ปิดเทอมสร้างสรรค์อัศจรรย์วันว่าง Music Awards 2024 X Robinson Life style samutprakan ”

node-%e0%b9%80%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%8a%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b5

(NODE เยาวชนสมุทรปราการ) เตรียมจัดกิจกรรม“ ปิดเทอมสร้างสรรค์อัศจรรย์วันว่าง Music Awards 2024 X Robinson Life style samutprakan ” ชิงถ้วยเกียรติยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ระหว่างวันที่ 6-7 เมษายน 2567 ณ ศูนย์การค้าโรบิลสันไลฟ์สไตล์ สมุทรปราการ

วันที่ 1 เมษายน 2567 หน่วยจัดการด้านเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ นำโดยนายธิติ ภัทรสิทธิกฤษ Project Manager หน่วยจัดการด้านเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ศูนย์การค้าโรบิลสันไลฟ์สไตล์ สมุทรปราการ และภาคีเครือข่าย เตรียมจัดกิจกรรม “ปิดเทอมสร้างสรรค์อัศจรรย์วันว่าง Music Awards 2024 X Robinson Life style samutprakan” ชิงถ้วยเกียรติยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ประเภท การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง รุ่นอายุ 12-14 ปี จำนวน 17 คน ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง เพลงเร็ว 1 เพลง เพลงช้า 1 เพลง และประเภท การประกวดวงดนตรีสากล รุ่นอายุ 12-14 ปี จำนวน 11 วง ประกวดร้องเพลงเร็ว 1 เพลง และเพลงช้า 1 เพลง ระหว่างวันที่ 6-7 เมษายน 2567 ณ ศูนย์การค้าโรบิลสันไลฟ์สไตล์ สมุทรปราการ ถนนสุขุมวิท ตำบลท้ายบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

โดยในวันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น.ลงทะเบียน และจับสลาก ลำดับการแข่งขันประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง รุ่น อายุ 12-24 ปี การแสดงของแกนนำเยาวชน โครงการสร้างเสริมสุขภาพในเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ พิธีเปิดการแข่งขัน “ปิดเทอมสร้างสรรค์อัศจรรย์วันว่าง Music Awards 2024 X Robinson Life style samutprakan” ชิงถ้วยเกียรติยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ประธานในพิธีและคณะผู้บริหารเยี่ยมชมนิทรรศการ การแสดงของแกนนำเยาวชน โครงการสร้างเสริมสุขภาพในเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ เวลา 13.00 น.เริ่มการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ลำดับที่ 1-5 การแสดงของแกนนำเยาวชน โครงการสร้างเสริมสุขภาพในเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ เริ่มการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ลำดับที่ 6-12 การแสดงของแกนนำเยาวชน โครงการสร้างเสริมสุขภาพในเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ และพิธีมอบรางวัล

สำหรับวันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น.ลงทะเบียน และจับสลาก ลำดับการแข่งขันประกวดวงดนตรีสากล รุ่นอายุ 12-24 ปี การแสดงของแกนนำเยาวชน โครงการสร้างเสริมสุขภาพในเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ เวลา 11.30 น.เปิดการแข่งขัน “ ปิดเทอมสร้างสรรค์อัศจรรย์วันว่าง Music Awards 2024 X Robinson Life style samutprakan ” ชิงถ้วยเกียรติยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ การแสดงของแกนนำเยาวชน โครงการสร้างเสริมสุขภาพในเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ เวลา 13.00 น.เริ่มการแข่งขันประกวดวงดนตรีสากล ลำดับที่ 1-5 การแสดงของแกนนำเยาวชน โครงการสร้างเสริมสุขภาพในเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ เริ่มการแข่งขันประกวดวงดนตรีสากล ลำดับที่ 6-11 การแสดงของแกนนำเยาวชน โครงการสร้างเสริมสุขภาพในเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ และพิธีมอบรางวัล

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*