ข่าวประชาสัมพันธ์

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เปิดลานจอดรถระยะยาวโซน D ให้ผู้โดยสาร ผู้ใช้บริการ จอดรถฟรี 5 วัน

%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b8%a0%e0%b8%b9%e0%b8%a1%e0%b8%b4-33

ช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ ตั้งแต่วันที่ 12 – 16 เมษายน 2567 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ซึ่งถือเป็นวันปีใหม่ไทย เป็นช่วงวันหยุดยาวที่จะมีผู้โดยสารเดินทางเป็นจำนวนมาก ดังนั้นเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและรองรับการเดินทางที่เพิ่มขึ้น ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) จึงได้เปิดลานจอดรถระยะยาวโซน D ให้ผู้ใช้บริการสามารถนำรถยนต์มาจอดได้ฟรีในช่วงระหว่างวันที่ 12 – 16 เมษายน 2567 ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2567 ถึงเวลา 24.00 น. ของวันอังคารที่ 16 เมษายน 2567 รวมทั้งสิ้น 5 วัน

และเพื่อให้ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการได้รับความสะดวก ทสภ. ได้จัดรถ Shuttle Bus สาย A วิ่งให้บริการรับ – ส่ง ระหว่างลานจอดรถระยะยาวโซน D และอาคารผู้โดยสารทุกๆ 15 นาที ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยรถ Shuttle Bus สาย A จะเริ่มวิ่งจากศูนย์การขนส่งสาธารณะ (Public Transportation Center) ไปยังลานจอดรถระยะยาวโซน D และแวะจอดรับ – ส่งตามจุดต่างๆ ก่อนจะไปจอดที่อาคารผู้โดยสารบริเวณ ชั้น 1 ประตู 3 และประตู 8 จากนั้นจะวนไปที่ลานจอดรถระยะยาวโซน A และ D หลังจากนั้นกลับเข้าสู่ศูนย์การขนส่งสาธารณะ

ทั้งนี้ ทสภ. ขอความร่วมมือผู้โดยสารที่เดินทางในเที่ยวบินขาออกระหว่างประเทศเผื่อเวลาก่อนการเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง และเที่ยวบินขาออกภายในประเทศเผื่อเวลาก่อนการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง

เพื่อป้องกันการพลาดเที่ยวบิน หากผู้โดยสารต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์ปฏิบัติการอาคารจอดรถยนต์ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2132 9511 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ AOT Contact Center หมายเลขโทรศัพท์ 1722 ตลอด 24 ชั่วโมง

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*