ข่าวประชาสัมพันธ์

วัดชัยมงคล ได้จัดโครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติในวันที่ 13-21 กรกฎาคม พ.ศ.2567

%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%a5-%e0%b9%84%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2

สามเณรวิชยุตม์ จิตต์สัมพันธ์ เปรียญธรรม (ป.ธ.) 7 แห่งวัดชัยมงคล ประชาสัมพันธ์ขอเชิญพระสกนิกรชาวไทย อายุ 20 ปี บริบูรณ์ ขึ้นไป ในวันที่ 13-21 กรกฎาคม พ.ศ.2567 วัดชัยมงคล ได้จัดโครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10 จำนวน 72 รูป เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา 28 กรกฎาคม ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ณ วัดชัยมงคล ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*