ศาสนาและการศึกษา

วัดชัยมงคล ขออนุโมทนาบุญกับ ญาติโยม ทุกท่านที่ร่วมเป็นเจ้าภาพ นำภัตตาหารมาถวาย เเด่พระอาจารย์พี่เลี้ยง และสามเณร

%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%a5-%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b9%82%e0%b8%a1%e0%b8%97%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%9a%e0%b8%b8

วัดชัยมงคล ขออนุโมทนาบุญกับ ญาติโยม ทุกท่านที่ร่วมเป็นเจ้าภาพ นำภัตตาหารมาถวาย เเด่พระอาจารย์พี่เลี้ยง และสามเณรในโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐

วันที่ 5 เมษายน 2567 วัดชัยมงคล ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ นำโดย พระครูภาวนาสมณคุณ เจ้าคณะตำบลท้ายบ้าน เจ้าอาวาสวัดชัยมงคล พระมหาบุญสม อาจิณฺณปุญฺโญ (หัวหน้าพระวิทยากรศูนย์อบรมจริยธรรมเยาวชนวัดชัยมงคล) และสภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ ขึ้น จำนวน 199 รูป ระหว่างวันที่ 23 มีนาคม – 6 เมษายน 2567 ก่อนจะลาสิกขา ทางวัดชัยมงคล จึงขออนุโมทนาบุญกับ ญาติโยม ทุกท่านที่ร่วมเป็นเจ้าภาพ นำภัตตาหารและน้ำ ปานะ มาถวาย เเด่พระอาจารย์พี่เลี้ยง และสามเณรในโครงการบรรพชาสามเณรฤดูร้อน ณ ศูนย์อบรมจริยธรรมเยาวชนวัดชัยมงคล ไว้ ณ ที่นี้ด้วย

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*