ท้องถิ่น

ผู้ว่าฯสมุทรปราการ ระดมท้องถิ่นถกระบบจัดการคัดแยกขยะ ลดมลภาวะด้านสิ่งแวดล้อม

%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%af%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%94%e0%b8%a1

เมื่อเวลา 15.00 น.วันที่ 9 เมษายน 2567 ที่ห้องประชุมชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ได้เป็นประธานการประชุมการดำเนินงานการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดสมุทรปราการ

ในที่ประชุม มีผู้บริหารและผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดรวม 49 แห่ง พร้อมหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเดินทางเข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพียง

โดยการประชุมเป็นพูดคุยหารือ รวมถึงแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดำเนินระบบการจัดการขยะมูลฝอยในแต่ละพื้นที่ท้องถิ่นของตนเองให้เป็นระบบรูปธรรม โดยเฉพาะการดำเนินงานการคัดแยกขยะ ก่อนที่จะนำมายังบ่อการกำจัดขยะที่แพรกษาใหม่ เพื่อลดการดำเนินงานระบบจัดการขยะอย่างเป็นรูปธรรม

“ทั้งนี้ ปัจจุบันจังหวัดสมุทรปราการ มีปริมาณขยะมูลฝอยเฉลี่ยต่อวันประมาณ 2,800 ตัน โดยขยะส่วนใหญ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำไปบริหารจัดการที่บ่อฝังกลบขยะของ บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ ซึ่งบริษัทฯ สามารถนำขยะไปกำจัดโดยทำเป็นเชื้อเพลิง RDF สำหรับป้อนโรงงานผลิตไฟฟ้าได้วันละ 700-800 ตัน/วัน ทำให้ปัจจุบันนี้มีขยะคงเหลือภายในบ่อขยะประมาณ 20 ล้านตัน”

ซึ่งที่ผ่านมาบ่อขยะเกิดเพลิงลุกไหม้บ่อยครั้ง ทำให้มีหน่วยงานหลายหน่วยเข้าตรวจสอบ จนส่งผลต่อภาพลักษณ์ไม่ดีของจังหวัด โดยปัจจุบันจังหวัดได้จัดทำแผนจังหวัดสะอาด ประจำปี 2567 โดยให้ท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่ทำการคัดแยกขยะ ขณะนี้อยู่ระหว่างประกาศใช้ เพื่อให้การขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะจังหวัดสมุทรปราการ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*