ท้องถิ่น

เทศบาลตำบลแพรกษา จัดกิจกรรม แพรกษาประสานใจห่วงใยผู้สูงอายุ

%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%95%e0%b8%b3%e0%b8%9a%e0%b8%a5%e0%b9%81%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b4-3

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2567 ณ บริเวณลานคนเมืองเทศบาลตำบลแพรกษา เทศบาลตำบลแพรกษา โดยนางอรัญญา สุวรรณบุตร นายกเทศมนตรีตำบลแพรกษา ได้จัดโครงการแพรกษาประสานใจ ห่วงใยผู้สูงอายุ ประจำปี 2567 โดยได้รับเกียรติจากนายสุพจน์ ภูติเกียรติขจร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมทั้งได้รับเกียรติจาก ดร.ยงยุทธ สุวรรณบุตร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต 2 จังหวัดสมุทรปราการ สมัยที่ 25 และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายกเทศมนตรีตำบลแพรกษา นายวัฒนา เจริญจิตร นายอำเภอเมืองสมุทรปราการ สจ.เมธากุล สุวรรณบุตร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการโรงเรียน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมเป็นเกียรติ

โดยภายในงานจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมผู้สูงอายุ เช่น การตรวจสุขภาพเบื้องต้นจาก รพ สต.ในเขตพื้นที่ กิจกรรมการแสดงของผู้สูงอายุ และเนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่ไทย ถือโอกาสรดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุ เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยบรรยากาศอบอวลด้วยความสุขและรอยยิ้มจากผู้สูงอายุ

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*