ท้องถิ่น

ผู้ว่าฯ สมุทรปราการ นายศุภมิตร ชิณศรี ลงพื้นที่ตรวจปัญหาน้ำเค็มลำคลองประเวศน์บุรีรมย์ หลังมีชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน

%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%af-%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%a8

วันที่ 17 เมษายน 2567 ที่ศาลาการเปรียญวัดบ้านระกาศ ต.บ้านระกาศ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหาความเดือดร้อนประชาชน หลังพบโครงการก่อสร้างทำนบดินสถานีสูบน้ำท่าถั่ว ต.บ้านกรูด อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา เกิดการทรุดตัวจนเกิดนำเค็มไหลทะลักเข้าสู่ลำคลองประเวศน์บุรีรมย์ ในเขตพื้นที่อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

โดยการลงพื้นที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ได้มี นายกรกฎ บุญญามิ่ง นายอำเภอบางบ่อ นายสิงห์คำ พันธเพชร ปลัดอาวุโสอำเภอบางบ่อ นายพชร ศศิชาชยามร หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ นายสุกฤษฎิ์ สังขะวร หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 พระองค์ไชยานุชิต กรมชลประทาน นายสุทิน แก้วสนธิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเปร็ง นายนุภาพ ฉันทธนไพบูลย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านระกาศ พร้อม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนประชาชนผู้เดือดร้อนเข้าร่วมประชุมหารือถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

ซึ่งจากการพูดคุยหารือถึงแนวทางการแก้ปัญหา ในเบื้องต้นทางผู้ว่าราชการจังหวัดได้มอบให้ทางอำเภอบางบ่อ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ที่เกิดปัญหาร่วมสำรวจประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเพื่อหาทางช่วยเหลือ ส่วนการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเรื่องปัญหาน้ำเค็ม ได้ประสานไปยัง นางสาวนันทิดา แก้วบัวสาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ โดยทางองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้ให้การสนับสนุนเครื่องสูบน้ำพร้อมน้ำมันมาช่วยผลักดันระบายน้ำเค็มร่วมกับทางชลประทาน โดยมีสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฯ เป็นผู้ให้การสนับสนุนอีกแรง

ส่วนปัญหาการช่วยเหลือสนับสนุนน้ำจืดให้กับชาวบ้านที่เดือดร้อนภาคเกษตรกร ในส่วนตรงนี้คงต้องลงไปดูในเรื่องข้อระเบียบกฎหมายมาประกอบด้วยว่าเป็นไปได้หรือไม่ ซึ่งปัญหาดังกล่าวได้มอบหมายให้กับทางอำเภอบางบ่อ และ อบต.ในแต่ละพื้นที่เกิดเหตุน้ำเค็มไปดูข้อระเบียบกฎหมายก่อน เพื่อเร่งหาทางช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือนร้อนในเบื้องต้นต่อไป

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*