ท้องถิ่น

นายสุจินต์ วาจากิจ เป็นประธานเปิดงานการประกวดนางสงกรานต์และหนุ่มลอยชาย ประเพณีสงกรานต์พระประแดง ประจำปี 2567

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%88%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b9%8c-%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88-%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%87%e0%b8%99

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567 นายสุจินต์ วาจากิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดงานการประกวดนางสงกรานต์และหนุ่มลอยชาย ประเพณีสงกรานต์พระประแดง ประจำปี 2567 โดยมี นางจิระพร วชิรเขื่อนขันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองพระประแดง นายอานนท์ บูรณะภักดี นายอำเภอพระประแดง นายจิรศักดิ์ อ่วมอุไร ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท.สำนักงานฉะเชิงเทรา นางสุมลฑา เจริญศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ ดร.วิชัย จันทร์จำรูญ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ และประชาชนชาวพระประแดงและใกล้เคียง ร่วมงานในครั้งนี้

ประเพณีสงกรานต์พระประแดง เดิมเรียกว่า “สงกรานต์ปากลัด” มีประวัติความเป้นมาที่ยาวนานตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จ พระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 ได้ทรงสร้างเมืองนครเขื่อนขันธ์ หรือเมืองพระประแดงขึ้น ในปี พ.ศ. 2358 นับเป็นเวลา 209 ปี ที่พระองค์ได้ทรงนำชาวมอญ มาตั้งรกรากอยู่ที่เมืองนครเขื่อนขันธ์หรือเมืองพระประแดง ชาวมอญเหล่านั้นได้นำขนบธรรมเนียม การเล่นสงกรานต์รามัญมาสืบทอดประเพณีเก่าแก่ ของชาวมอญเอาไว้จนถึงปัจจุบัน

เทศบาลเมืองพระประแดงกับประชาชนชาวพระประแดง ได้ร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์พระประแดงไว้ ปัจจุบันองค์การยูเนสโกได้ประกาศให้ สงกรานต์ในประเทศไทย เป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2566 ซึ่งสงกรานต์พระประแดงเป็น 1 ใน 5 จังหวัด ที่เป็นต้นแบบของสงกรานต์ในประเทศไทย และเป็นตัวแทนจังหวัดสมุทรปราการในการเสนอต่อองค์การยูเนสโก ย่อมเป็นเครื่องแสดงให้เห็นว่าประเพณีวัฒนธรรมของชาวไทยรามัญ น่าสนใจมีคุณค่าควรแก่การชื่นชม และจะช่วยกันอนุรักษ์สืบสานให้เป็นมรดกวัฒนธรรม เป็นเผยแพร่ให้อนุชนรุ่นหลังได้สืบสานต่อไป

สำหรับการจัดประกวดนางสงกรานต์พระประแดงและหนุ่มลอยชาย เป็นส่วนหนึ่งในงานประเพณีสงกรานต์พระประแดง  เพื่อคัดเลือกสาวงาม เป็นนางสงกรานต์พระประแดง นางฟ้า  นางประจำปี นางถือเศียร และคัดเลือกหนุ่มลอยชาย ซึ่งในปีนี้ นางสาวโซเฟียร์ สทอตต์ ได้รับตำแหน่งเป็นนางสงกรานต์พระประแดง ปี 2567 และหนุ่มลอยชาย ได้แก่  นายปรเมษฐ์ ศิลปะประภา ได้รับตำแหน่งเป็นหนุ่มลอยชาย ประจำปี 2567 ผู้ที่ได้รับตำแหน่ง ขึ้นบนรถสงกรานต์พระประแดง ในขบวนแห่สงกรานต์พระประแดง ในวันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2567 ณ ปะรำพิธีหน้าที่ว่าการอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*