ท้องถิ่น

อบต.บางโปรง ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ตำบลบางโปรง ประจำปี 2567

%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%95-%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%82%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%87-%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%b7%e0%b8%9a%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b8%a3

เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2567 อบต.บางโปรง ร่วมกับวัดบางโปรง จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ตำบลบางโปรง ในโครงการประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2567 โดยมีนายเชาว์ สมใจ นายก อบต.บางโปรง เป็นประธานเปิดโครงการฯ พร้อมด้วยผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน อบต.บางโปรง ผู้นำชุมชน หน่วยงานต่างๆ และประชาชนตำบลบางโปรง ร่วมงานสืบสานประเพณีสงกรานต์เป็นจำนวนมากบรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน

โดยภายในงานมีกิจกรรมการเดินขบวนแห่เทพีสงกรานต์ ซึ่งเริ่มจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซอยบางโปรง 6 เดินไปจนถึงวัดบางโปรง โดยมีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมขบวนแห่พร้อมสร้างสีสันให้กับขบวนกันอย่างสนุกสนาน และในเวลาต่อมามีการแสดงโชว์มังกร กิจกรรมการมอบรางวัลให้กับผู้เข้าร่วมขบวนแห่ การมอบรางวัลให้กับเทพีสงกรานต์ การสรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ การแสดงบนเวทีจากกลุ่มรักษ์สานศิลป์ ศูนย์การเรียนรู้ตำบลบางโปรง และการรำวงย้อนยุคที่บริเวณลานอเนกประสงค์วัดบางโปรง

ทั้งนี้ ในการจัดงานมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน เด็ก เยาวชน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ให้คงอยู่ และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อัตลักษณ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมถึงการสร้างความสัมพันธ์และความสามัคคีอันดีให้คนในชุมชน

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*