ทันข่าว

กระทรวงเกษตรฯ จับมือ พาโกดา ผลักดันทุเรียน-เงาะ ผลไม้ไทยสู่ตลาดจีน สร้างความมั่นคงทางด้านอาหารในภูมิภาคเอเชีย

%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%af-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad-%e0%b8%9e%e0%b8%b2%e0%b9%82

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 22 เมษายน 2567 ที่เมืองโบราณ ต.บางปู อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มาเป็นประธานพิธีพร้อมเป็นสักขีพยาน เปิดการแถลงข่าวในการลงนามความร่วมมือในการจัดหาผลไม้ไทยคุณภาพสู่ตลาดจีน ระหว่าง เซนเจ้น ปาโกด้า อินดัสตรี กรุ๊ป หรือ บริษัทพาโกด้าจำกัด กับองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร

โดยมีนางจาง เซียวเซียว อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายการพาณิชย์ สถานเอกอัครราชทูตจีน ประจำประเทศไทย นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายรพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ร่วมเป็นสักขีพยานด้วยเช่นกัน

โดยการลงนามเป็นความร่วมมือรวมกันทั้งสองฝ่าย ในการจัดหาผลไม้ไทยคุณภาพสู่ตลาดจีน รวมถึงการแสดงเจตจำนงความร่วมมือในการจัดหาผลไม้คุณภาพของไทยสู่ตลาดจีน รวมจำนวนอีก 4 ฉบับ ซึ่งคาดว่าภายหลังการลงนามจะมีการจัดซื้อทุเรียนประมาณ 13,824 ตัน และมังคุด 880 ตัน มูลค่ารวม 1,650 ล้านบาท

ด้าน ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า กล่าวว่า ประเทศไทยถือเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการเกษตรและอาหารของโลกมีจุดเด่นทางด้านภูมิศาสตร์ สภาพอากาศ และอุตสาหกรรมการเกษตรแบบครบวงจร จึงส่งผลให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีศักยภาพในการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารที่มีคุณภาพและความปลอดภัยอันดับต้น ๆ ของโลก ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายใต้หลักการที่สำคัญ คือ ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรไทย โดยมุ่งเน้นการยกระดับสินค้าภาคการเกษตรไทย และการสร้างแบรนด์เนมสินค้าเกษตร คือ 1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตร โดยเฉพาะตลาดจีนที่เป็นตลาดส่งออกใหญ่ที่สุดของไทย

“ซึ่งในปัจจุบันประเทศไทยสามารถส่งออกผลไม้ไปยังประเทศจีนได้ 22 ชนิด และอยู่ระหว่างการขออนุญาตเปิดตลาดส่งออกผลไม้ไทยเพิ่มเติมอีกหลายรายการ ที่ผ่านมา ประเทศไทยมีการส่งออกผลไม้ไปยังประเทศจีนกว่า 2.36 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่ากว่า 213,468 ล้านดอลลาร์

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*