ศาสนาและการศึกษา

วัดพุทธภาวนาราม จัดพิธีบำเพ็ญกุศลครบรอบวันมรณกาลครบ 2 ปี หลวงพ่ออธิการสำเนา สิริปญุโญ อดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธภาวนาราม และบุรพาจารย์ทุกรูป ณ ศาลาจตุรมุขวัดพุทธภาวนาราม

%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%9e%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a1-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%98-6

วันที่ 28 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. วัดพุทธภาวนาราม นำโดย พระมหาวิโรจน์ อัคคะปัญโญ เจ้าอาวาสวัดพุทธภาวนาราม ร่วมกับคณะสงฆ์ คณะกรรมการ ไวยาวัจกร วัดพุทธภาวนาราม จัดพิธีบำเพ็ญกุศลครบรอบวันมรณกาลครบ 2 ปี หลวงพ่ออธิการสำเนา สิริปญุโญ (สำเนา สิริปญุญมหาเถรานุสรณ์) อดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธภาวนาราม และบุรพาจารย์ทุกรูป ณ ศาลาจตุรมุขวัดพุทธภาวนาราม ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมืองฯ จ.สมุทรปราการ โดยมี พระเทพวชิราภรณ์ รองเจ้าคณะภาค 10 เจ้าอาวาสวัดสวนพลู องค์ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ประธานฝ่ายฆราวาส จุดธูปเทียนหน้าเครื่องทองน้อย ประกอบพิธีมอบทุนการศึกษาและข้าวสารแก่เด็กนักเรียนจากโรงเรียนมัธยมหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา จำนวน 40 ทุน จากนั้น เข้าสู่พิธีสงฆ์ เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล อาราธนาพระปริตรสวดธรรมนิยามสูตร พร้อมถวายภัตตาหารเพล เครื่องไทยธรรม คณะสงฆ์อนุโมทนา กรวดน้ำ รับพร พร้อมนิมนต์พระชุดสวดมาติกา ชุดแรกขึ้นสวดมาติกาบังสุกุล ถวายเครื่องไทยธรรม คณะสงฆ์อนุโมทนา กรวดน้ำ รับพร

โดยมี พระเดชพระคุณพระราชสมุทรวัชราจารย์ เจ้าอาวาสวัดกลาง วรวิหาร พระอารามหลวง องค์ประธานในพิธี พร้อมด้วย พระเถรานุเถระ คณะพระภิกษสงฆ์ นายชำนาญ ชาญไชย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ นายพลากร เทศนำ นายกพุทธสมาคมจังหวัดสมุทรปราการ ผู้ใหญ่ณัฐวุฒิ แจ้งสุทิมล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 ต.ท้ายบ้านใหม่ นางสุมณฑา เจริญศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ นายภิญโญ กิจเลิศไพโรจน์ ตลอดจนผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม3 ตำบลท้ายบ้านใหม่ คณะกรรมการชุมชน เจ้าของบริษัท ห้างร้าน เจ้าหน้าที่ อสม. คณะครู นักเรียนโรงเรียนมัธยมหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา อุบาสก อุบาสิกา ศิษยานุศิษย์ หลวงพ่ออธิการสำเนา สิริปญุโญ ประชาชนชาวชุมชนวัดพุทธภาวนาราม และชุมชนใกล้เคียง เข้าร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียง

หลังจากเสร็จพิธี พระมหาวิโรจน์ อัคคะปัญโญ เจ้าอาวาสวัดพุทธภาวนาราม ยังได้เมตตาแจกข้าวสาร ถุงละ 5 กิโล จำนวน 17,00 ถุง ให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ยากไร้ ในเขตพื้นที่ชุมชนวัดพุทธภาวนาราม และชุมชนใกล้เคียง สำหรับข้าวสาร ที่เหลือก็จะนำไปมอบให้บ้านพักคนชรา โรงเรียน และสถานสงเคราะห์ ต่อไป โดยบรรยากาศภายในงาน นอกจากพิธีบำเพ็ญกุศลครบรอบวันมรณกาลครบ 2 ปี หลวงพ่ออธิการสำเนา สิริปญุโญ (สำเนา สิริปญุญมหาเถรานุสรณ์) อดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธภาวนาราม แล้ว พระเดชพระคุณพระราชสมุทรวัชราจารย์ เจ้าอาวาสวัดกลางวรวิหาร พระอารามหลวง ยังแต่ตั้งให้ พระศักดิ์กฤษณ์ สิริกิตฺโต (น.ธ.เอก,ประกาศณียบัตรวิชาชีพชั้นสูง) เป็นฐานานุกรมที่ พระใบฏีกาศักดิ์กฤษณ์ สิริกิตฺโต

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*