สังคมท้องถิ่น

ประธานองคมนตรี ตรวจเยี่ยมเยาวชนสานใจไทยสู่ใจใต้ที่ จ.สมุทรปราการ

%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%98%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b5-%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%88%e0%b9%80%e0%b8%a2%e0%b8%b5%e0%b9%88

ประธานองคมนตรี และคณะฯ ตรวจเยี่ยมเยาวชนโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ รุ่นที่ 42 ที่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับครอบครัวอุปถัมภ์ในจังหวัดสมุทรปราการ

วันนี้ (2 พฤษภาคม 2567) พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนน์ ประธานองคมนตรี นายกมูลนิธิ “สานใจไทย สู่ใจใต้” พร้อมคณะฯ เดินทางไปตรวจเยี่ยมเยาวชนและครอบครัวอุปถัมภ์ “โครงการ สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 42 ณ สำนักงานคณะกรรมการอิสลาม ประจำจังหวัดสมุทรปราการ ซอยสุขสวัสดิ์ 39/1 ตำบลบางพึ่ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ แก้วเสนา ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ นายอานนท์ บูรณะภักดี นายอำเภอพระประแดง นายไพศาล พรหมยงค์ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสมุทรปราการ และคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสมุทรปราการให้การต้อนรับ

โครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” เป็นโครงการที่เกิดจากดำริของ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ซึ่งได้รวมทุกภาคส่วนในการร่วมแสดงพลังของแผ่นดิน เพื่อมอบโอกาสให้แก่เยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดสมุทรปราการได้รับคัดเลือกจากโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ นำเยาวชนจาก 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 30 คน มาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับครอบครัวอุปถัมภ์ 15 ครอบครัว ในจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเชื่อมโยงให้เป็นเครือข่ายครอบครัว โดยในระหว่างที่พักอาศัยกับครอบครัวอุปถัมภ์ เยาวชนเหล่านี้จะได้ศึกษาวิถีชีวิต วัฒนธรรมความเป็นอยู่ สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในจังหวัดสมุทรปราการ รวมถึงการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันของประชาชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา ด้วยความสามัคคี ปรองดองสมานฉันท์

พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนน์ ประธานองคมนตรี นายกมูลนิธิ “สานใจไทย สู่ใจใต้” ได้ให้โอวาทแก่เยาวชน ว่าขอให้นำความรู้ที่ได้รับในกิจวัตรประจำวัน การศึกษา การประกอบอาชีพ ภูมิปัญญา สภาพแวดล้อม ความเป็นอยู่ และวิถีชีวิตของชาวจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อ เป็นการสร้าง ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และนำไปสู่ความสมานฉันท์ในสังคมไทยให้เกิดขึ้นต่อไปในอนาคต

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*