กีฬา

WADA คุมเข้มการใช้สารต้องห้ามแห่งชาติ พร้อมหารือความร่วมมือกันด้านสารต้องห้ามทางการกีฬา

wada-%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%83%e0%b8%8a%e0%b9%89%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%ab

WADA คุมเข้ม ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. พร้อมด้วย ดร.สมศักดิ์ ลีสวัสดิ์ตระกูล ประธานศูนย์ควบคุมการใช้สารต้องห้ามแห่งชาติ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารองค์กรต่อต้านสารกระตุ้นโลก (WADA) พร้อมหารือความร่วมมือกันด้านสารต้องห้ามทางการกีฬา และแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน เพื่อไม่ให้นัก กีฬาใช้สารต้องห้าม เอาเปรียบคู่แข่งขัน เป็น Clean sport ในทุกกีฬา ศูนย์ตรวจสารต้องห้ามในนักกีฬา ของมหาวิทยาลัยมหิดล เป็น ศูนย์หนึ่งเดียวใน อาเซี่ยน และมี 6 แห่งในเอเซีย ทั่วโลกมีศูนย์ ตรวจด็อปที่ WADA รับรอง มีแค่ 26 แห่ง ผู้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลมี รองผู้ว่า กกท.สุรศักดิ์ เกิดจันทึก Dr.YaYa Yamamoto,Olympia Karavasili และบูรณรัตน์ ทรงพันธุ์ จากม.มหิดล

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*