ศาสนาและการศึกษา

คณะพระสงฆ์วัดด่านสำโรง จัดพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล 80 ปี แสดงมุทิตาสักการะ พระครูวิมลศุภการ ดร.(หลวงพ่อสัมฤทธิ์ จนฺทโน) เจ้าคณะอำเภอเมืองสมุทรปราการ เจ้าอาวาสวัดด่านสำโรง

%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%aa%e0%b8%87%e0%b8%86%e0%b9%8c%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%94%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87

วันที่ 12 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. ที่ศาลาสามัคคีรังสรรค์ วัดด่านสำโรง ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ คณะพระสงฆ์ คณะกรรมการ ไวยาวัจกร และอุบาสก อุบาสิกา วัดด่านสำโรง จัดพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล 80 ปี และแสดงมุทิตาสักการะ พระครูวิมลศุภการ ดร.(หลวงพ่อสัมฤทธิ์ จนฺทโน) เจ้าคณะอำเภอเมืองสมุทรปราการ เจ้าอาวาสวัดด่านสำโรง และพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน อุทิศให้กับอดีตเจ้าอาวาส และผู้มีอุปการะคุณ โดยมี พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 15 รูป เจริญพระพุทธมนต์ และถวายภัตตาหารเพล แด่พระสงฆ์ 300 รูป จากนั้น เป็นพิธีถวายมุทิตาสักการะ และ สรงน้ำ เนื่องในอายุวัฒนมงคล 80 ปี พระครูวิมลศุภการ ดร.(หลวงพ่อสัมฤทธิ์ จนฺทโน) เจ้าคณะอำเภอเมืองสมุทรปราการ เจ้าอาวาสวัดด่านสำโรง

โดยมี พระพรหมวชิรานุวัตร (อาทร อินฺทปญฺโญ) ป.ธ.9 เจ้าอาวาสวัดบพิตรพิมุข ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๓. เจ้าอาวาสวัดบพิตรพิมุขวรวิหาร กรรมการ ศูนย์ควบคุมการไปต่างประเทศสำหรับพระภิกษุ พระพรหมดิลก (เอื้อน หาสธมฺโม) ป.ธ.9 พระราชาคณะเจ้าคณะรองชั้นหิรัญบัฏ ที่ปรึกษาคณะสงฆ์วัดสามพระยา วรวิหาร แขวงวัดสามพระยา เขตพระนครคณะพระเถรานุเถระ พระภิกษุสงฆ์สามเณร นายสมศักดิ์ แก้วเสนา ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ นายดำรง ยงค์สงวนชัย ประธานศาลเจ้าพ่อทัพสำโรง นายชำนาญ ชาญไชย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ นายพลากร เทศนำ นายกพุทธสมาคมจังหวัดสมุทรปราการ นางสุมณฑา เจริญศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ คุณโอฬาร กิจเลิศไพโรจน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง นายกิตติ ยงค์สงวนชัย ตลอดจน คณะครู นักเรียน โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง โรงเรียนวัดด่านสำโรง ศิษยานุศิษย์พระครูวิมลศุภการ และพ่อค้า ประชาชน ผู้ที่เคารพศรัทธาใน พระครูวิมลศุภการ,ดร. (หลวงพ่อสัมฤทธิ์ จนทฺโน) เข้าร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*