ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสมุทรปราการ บูรณาการความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดงาน “ผ้าไทย ใส่ให้สนุก” ประจำปี 2567

%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7-4

จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสมุทรปราการ บูรณาการความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดงาน “ผ้าไทย ใส่ให้สนุก” ประจำปี 2567 ปลุกกระแสเชิญชวนประชาชนชนจังหวัดสมุทรปราการ หันมาสวมใส่ผ้าไทยในทุกวันและทุกโอกาส

นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดงาน “ผ้าไทย ใส่ให้สนุก” ประจำปี 2567 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 19 พฤษภาคม 2567 ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ ภายในงานยังมีการจัดแสดงผ้าลายพระราชทาน การจัดจำหน่ายผ้าไทยที่ผลิตโดยผู้ประกอบการในจังหวัดสมุทรปราการ การจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์และของดีจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมการกุศลเดินแบบ “ผ้าไทยใส่ ให้สนุก” โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย นางสาวอรวรรณ ชิณศรี ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสมุทรปราการ ได้ร่วมเป็นนายแบบ นางแบบกิตติมศักดิ์เดินแบบผ้าไทย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมเดินแบบในครั้งนี้ด้วย

ผ้าไทยเป็นผ้าที่มีความสวยงาม มีประวัติความเป็นมายาวนาน แต่ละภูมิภาคท้องถิ่นต่างมีอัตลักษณ์และเอกลักษณ์และเอกลักษณ์เป็นของตนเอง ไม่เพียงเฉพาะลวดลายสีสันสวยงามเท่านั้น ยังแสดงถึงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษที่สั่งสมมาถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น งาน “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” จังหวัดสมุทรปราการ ได้นำแนวนโยบายของ กระทรวงมหาดไทยในการน้อมนำพระดำริ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา มาสู่การขับเคลื่อนและส่งเสริมการอนุรักษ์ ภูมิปัญญาผ้าไทย ที่ทรงมุ่งมั่นที่จะสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาหัตถกรรมไทย ให้ดำรงอยู่อย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้ช่างทอผ้าและผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้าไทย ได้ผลิตชิ้นงาน และพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ของไทยที่สืบสานมาจากบรรพบุรุษ ผสมผสานกับหลักวิชาการสมัยใหม่ ออกแบบชุดผ้าไทยให้มีความสวยงาม หลากหลายสไตล์ มีความทันสมัยตามความต้องการของทุกช่วงวัย สวมใส่ได้ทุกเพศ ทุกวัย ทุกโอกาส คงไว้ซึ่งเสน่ห์ความเป็นไทย ได้อย่างสง่างาม สร้างให้เกิดกระแสนิยมในการแต่งกายด้วยผ้าไทย เพื่อต่อยอดให้ผ้าไทยเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย และเผยแพร่สู่สากล รวมทั้งเป็นการส่งเสริมสนับสนุน การสร้างงาน สร้างอาชีพ กระจายรายได้สู่ชุมชน ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้ประชาชนในชุมชนพึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*