ข่าวประชาสัมพันธ์

(NODE เด็กและเยาวชนสมุทรปราการ) จัดกิจกรรม “ปิดเทอมสร้างสรรค์ อัศจรรย์วันว่าง ในธีมฉ่ำ เวอร์ ครั้งที่ 8 ค่าย young รักษ์สมุทรปราการ ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ตามรอยประวัติศาสตร์ของจังหวัดสมุทรปราการ

node-%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b9%87%e0%b8%81%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%8a%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2-4

วันที่ 11 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น. หน่วยจัดการด้านเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ นำโดยนายธิติ ภัทรสิทธิกฤษ Project Manager หน่วยจัดการด้านเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดกิจกรรม “ปิดเทอมสร้างสรรค์ อัศจรรย์วันว่าง ในธีมฉ่ำ เวอร์ ครั้งที่ 8 กิจกรรม ค่าย young รักษ์สมุทรปราการ โดยทีมพี่เลี้ยง (NODE เด็กและเยาวชนสมุทรปราการ) ได้พาน้อง ๆ แกนนำและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ อายุตั้งแต่ 15-24 ปี และผู้เกี่ยวข้องรวม จำนวน 50 คน ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ตามรอยประวัติศาสตร์ของจังหวัดสมุทรปราการ และท่องเทียวหัวใจใหม่ ระหว่างวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2567 โดยเริ่มจากเยี่ยมชมอุทยานการเรียนรู้และหอชมเมืองสมุทรปราการ,วัดอโศการาม, วัดบางพลีใหญ่ใน (วัดหลวงพ่อโต), ตลาดโบราณ 100 ปี บางพลี ,ป้อมพระจุลจอมเกล้า, ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง, พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ และเมืองโบราณ

โดยหน่วยจัดการด้านเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) ดำเนินงานส่งเสริมสนับสนุนโครงการสร้างเสริมสุขภาวะและปิดเทอมสร้างสรรค์มหัศจรรย์วันว่างจังหวัดสมุทรปราการ ปี 2566-2567 เพื่อการกระจายทุนให้กลุ่มเด็กและเยาวชนในจังหวัดสมุทรปราการ โดยดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2562-2563 จำนวน 26 โครงการ ปี 2564-2565 จำนวน 25 โครงการ ปี 2565-2566 จำนวน 32 โครงการ ครอบคลุมพื้นที่ 6 อำเภอในจังหวัดสมุทรปราการ และจัดกิจกรรมปิดเทอมสร้างสรรค์มหัศจรรย์วันว่างจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 8 ครั้ง เพื่อส่งเสริมสนับสนุนพื้นที่สร้างสรรค์ กิจกรรมสร้างสุข ให้เด็กและเยาวชนได้เข้าถึงการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และห่างไกลจากปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ (ไม่สูบ ไม่ดื่ม ไม่เสพ ไม่พนัน ไม่รุนแรง)

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*