ข่าวประชาสัมพันธ์

งานประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ในงานผ้าไทยใส่ให้สนุก เป็นการประกวดร้องเพลงของกำนัน ผู้ใหญ่บ้านงานประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ในงานผ้าไทยใส่ให้สนุก ผลปรากฏว่าผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 11 ตำบลบางแก้ว อ.บางพลี คว้ารางวัลที่ 1 ไปครอง

%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%a7%e0%b8%94%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%a5%e0%b8%b9%e0%b8%81%e0%b8%97%e0%b8%b8

งานประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ในงานผ้าไทยใส่ให้สนุก ที่ทางจังหวัดสมุทรปราการร่วมกับชมรมแม่บ้านมหาดไทยและพัฒนาการจังหวัดร่วมกันจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-19 พฤษภาคมที่หน้าศาลากลางจังหวัด โดยค่ำคืนที่ผ่านมา เป็นการประกวดร้องเพลงของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนผู้นำชุมชนจากอำเภอต่าง ๆ ได้ส่งตัวแทนเข้าประกวด ผลปรากฏว่าผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 11 ตำบลบางแก้ว อ.บางพลี คว้ารางวัลที่ 1 ไปครอง

สำหรับบรรยากาศการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ในงานกิจกรรมโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุก ที่จังหวัดสมุทรปราการร่วมกับชมรมแม่บ้านมหาไทย และพัฒนาการจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกันจัดขึ้นเป็นปีแรก ตามแนวทางนโยบายรัฐบาล เพื่อส่งเสริมให้คนไทยสนใจมาร่วมกันใส่ผ้าไทยที่เป็นอัตลักษณ์ของคนท้องถิ่นจากรุ่นสู่รุ่น

โดยเฉพาะค่ำคืนที่ผ่านมาเป็นช่วงกิจกรรมการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ที่มีทั้งเวอร์ชั่นเพลงช้าและเพลงเร็ว โดยมีนายอำเภอต่าง ๆ ได้ส่งตัวแทนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมถึงสารวัตรกำนัน และผู้นำชุมชน เข้าประกวดร้องเพลง โดยแต่ละคนมีเส้นเสียงที่ไพเราะขับเคี้ยวกันแบบคะแนนรดต้นคอ โดยมีคณะกรรมการผู้เชียวชาญเพลงลูกทุ่งจากงานรับบัวบางพลีอย่าง นายวิทยา แผ่นผา นายไสว เทียนยิ้ม นายธนัญชัย บุญยรัตพันธุ์ นายอะกีบ สะไหน และนางณัฐปภัสร์ พรธนพงศ์เกษม ตัดสินด้วยความหนักใจ

ภายในกิจกรรมมี นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ มาเป็นประธานพิธีเปิดและมอบรางวัล นอกจากนี้ยังมี นายสุจินต์ วาจากิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายสมศักดิ์ แก้วเสนา ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ ตลอดจน นายวัฒนา เจริญจิตร นายอำเภอเมืองสมุทรปราการ นายขจิตเวช แก้วน้อย นายอำเภอบางพลี นายอานนท์ บูรณะภักดี นายอำเภอพระประแดง นายศรายุทธ์ ไชยกอง นายอำเภอบางเสาธง นายกรกฎ บุญญามิ่ง นายอำเภอบางบ่อ และนายโชติพงศ์ เปล่งวิทยา นายอำเภอพระสมุทรเจดีย์ โดยทุกอำเภอได้ส่งทีมงานเข้าประกวดกันอย่างพร้อมเพียง

ซึ่งผลการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จากอำเภอต่าง ๆ โดยผู้ชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับสองและสาม จากการประกวดร้องเพลงครั้งนี้ จะได้รับถ้วยพร้อมเงินรางวัล โดยผลปรากฏว่ารางวัลที่ 1 ตกเป็นของ นายทวีพงศ์ ง่วนจร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 11 ต.บางแก้ว อ.บางพลี ส่วนรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางรัชชนก ตั้งวงศ์สุคนธ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายธิติวัฒน์ ชูรัตน์หิรัญโชติ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ และรางวัลขวัญใจมหาชน ตกเป็นของ นายกิตติพงษ์ อยู่วัฒนะ กำนัน ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ ตามลำดับ

ทั้งนี้กิจกรรมที่ทางจังหวัดจัดขึ้น เพื่อสะท้อนให้เห็นบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของจังหวัดสมุทรปราการ จากการถ่ายทอดงานหัตถกรรมผ่านลายผ้าจากบรรพชนสู่คนรุ่นปัจจุบัน ด้วยการส่งเสริมและเผยแพร่ผ้าพื้นถิ่นไทย ให้ดำรงอยู่ปรากฏเป็นความภาคภูมิใจของคนไทย เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนให้ผลิตภัณฑ์ผ้าจังหวัดสมุทรปราการให้ได้รับการพัฒนายกระดับให้มีคุณภาพมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ และสร้างรายได้เพิ่มให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้า ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจในการพัฒนาผ้าไทย นำไปสู่ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากต่อไป

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*