ท้องถิ่น

ศาลเจ้านาจาซาไท้จื้อ ปากน้ำ จัดงานประจำปี วันคล้ายวันประสูติองค์เทพเจ้านาจาซาไท้จื้อ ระหว่างวันที่ 14-16 พฤษภาคม 2562

%e0%b8%a8%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%8b%e0%b8%b2%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b9%89%e0%b8%88%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad-%e0%b8%9b-5

เมื่อเวลา 09.00 น.ของวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 ที่ศาลเจ้านาจาซาไท้จื้อ ปากน้ำ ซอย 17 ถนนท้ายบ้าน ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ ซินแส ธีรพัตณ์ เตชไชยพัตน์ หรืออาจารย์ใหญ่ ประธานศาลเจ้านาจาซาไท้จื้อ ปากน้ำ พร้อมด้วย คณะกรรมการ และคณะศิษยานุศิษย์ องค์เทพเจ้านาจาซาไท้จื้อ ร่วมกันจัดงานประจำปี วันคล้ายวันประสูติองค์เทพเจ้านาจาซาไท้จื้อ หรือวันแซยิก ซึ่งตรงกับวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 6 โดยมี ซินแส ธีรพัตณ์ เตชไชยพัตน์ หรืออาจารย์ใหญ่ ประธานศาลเจ้านาจาซาไท้จื้อ ปากน้ำ เป็นตัวแทนกายทิพย์องค์เทพนาจาซาไท้จื้อ ลงมาประทับทำพิธีบวงสรวงบนโต๊ะ 5 ชั้น เพื่อให้เทพเบื้องบนคุ้มครอง ประชาชนชาวปากน้ำสมุทรปราการ ศิษยานุศิษย์ และสมาชิกในครอบครัว อยู่เย็นเป็นสุข แคล้วคลาดปลอดภัย จากภยันตราย ทั้งหลาย ทั้งปวง ทำการค้าขาย เจริญรุ่งเรือง พร้อมทั้งแจกธงมังกร และวัตถุมงคล ให้กับผู้ที่มาร่วมงานเพื่อความเป็นสิริมงคล และพิธีเลี้ยงม้าทหารเอก และบริวาร ขององค์เทพนาจา ซาไท้จื้อ ซึ่งเป็นแม่ทับสวรรค์ และพิธีเค้งจก หรือถวายพระพรองค์เทพเจ้านาจาซาไท้จื้อ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ

โดยมี คุณพิทัก – คุณรัตน์ สุวรรณเสวต เป็นประธานในพิธีจุดเทียนชัย 7 นางฟ้า จากคณะงิ้วเล่าเง็กเล่าชุง รำพัดถวายพระพร องค์เทพเจ้านาจาซาไท้จื้อ จากนั้น ศิษยานุศิษย์ และพ่อค้า ประชาชน ชาวปากน้ำ ที่ได้บนกับองค์เทพนาจา ซาไท้จื้อ ไว้เมื่อประสบความสำเร็จ ก็มาแก้บนด้วยการนำโป้ยเซียนถวาย ซึ่งปีนี้ ทางศาลเจ้านาจาซาไท้จื้อ ปากน้ำ ได้จัดสร้างองค์อัครสาวกขององค์พระยูไล เบื่องซ้ายและเบื่องขวา องค์หม่อฮอเกียเหยียบจุงเจี่ย องค์อาหรั่งท้อจุงเจี่ย หรือ พระโมคคัลลานะ พระสารีบุตร ความสูง 45 นิ้ว โดยมีคุณรัตนา สุวรรณเสวตร คุณณัฐนันท์ ภิญโญชนท์ และศิษยานุศิษย์ องค์นาจาซาไท้จื้อ ร่วมเป็นเจ้าภาพ ลงชื่อในก้อนทองเพื่อไปเททองหล่อ ณ โรงหล่อย่านสามพราน นครปฐม ในวันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2567 โดยมีซินแสธีรพัตฌ์ หรืออาจารย์ ประธานศาลเจ้านาจาซาไท้จื้อ ปากน้ำ เป็นเจ้าพิธีเททองหล่อ

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*