ท้องถิ่น

สาธารณสุขอำเภอบางพลี เดินหน้าบำบัดแก้โรคเบาหวาน เปิดโรงเรียนเบาหวาน เพื่อติวเข้มผู้ป่วย พร้อมสร้างภูมิเป็นเกาะป้องกันผู้ป่วยโรคเบาหวานภายในชุมชนวัดสลุด

%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%98%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%a0%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b8%b5-%e0%b9%80%e0%b8%94

วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดสลุด ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ นายแพทย์ประภาส ผูกดวง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ มาเป็นประธานพิธีเปิดโรงเรียนเบาหวาน ภายในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดสลุด โดยมี นายวุฒิพันธ์ ทามะมัย สาธารณสุขอำเภอบางพลี พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดสลุด ร่วมให้การตอนรับ

ภายในงานมี นายธงชัย วิเศษบุปผา, นายรังสรรค์ วงศ์บุญหนัก รองสาธารณสุขจังหวัด นางวลัยพรรณ สัมฤทธิ์วัชฌาสัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรงไม่ติดต่อ ดร.ประยุกต์ ปิติวรยุทธ หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย ตลอดจนผู้แทนจากเทศบาลตำบลบางแก้ว ผู้นำชุมชน กลุ่มชุมชน อสม.บางแก้ว เดินทางเข้าร่วมพิธีเปิดโรงเรียนเบาหวานกันอย่างพร้อมเพียง

โดยพิธีเปิดประธานนำโดย นายแพทย์ประภาส ผูกดวง ร่วมกับคณะแพทย์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอ ขึ้นสู่เวทีเพื่อร่วมพิธีเปิดโดยการตัดริบบิ้น โดยมี นางนิตยา ตั้งคะวชิรานนท์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ พยาบาลผู้ให้ความรู้โรงเบาหวาน ได้เป็นวิทยากรนำเสนอรายละเอียดรูปแบบการดำเนินการโครงการเกี่ยวกับโรคเบาหวาน

จากนั้นประธานพร้อมคณะและแขกผู้มีเกียรติ ได้เดินเยี่ยมชมบูธฐานกิจกรรมด้านโภชนาการเกี่ยวกับอาหารในการควบคุมและป้องกันโรคเบาหวานที่ทางเจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมไว้

ทั้งนี้การจัดตั้งโรงเรียนโรคเบาหวาน ที่ทางสาธารณสุขอำเภอเป็นผู้จัดขึ้น เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับโรคเบาหวาน ตลอดจนสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจ ร่วมถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ และการบริโภคอาหารที่ก่อให้เกิดโรคเบาหวาน และพร้อมสนับสนุนให้ผู้เป็นเบาหวานได้จัดการตัวเองให้ได้ โดยมีพยาบาล แพทย์เวชศาสตร์มาให้องค์ความรู้ความเข้าในให้กับผู้ป่วยโรคเบาหวานเป็นต้น

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*