ท้องถิ่น

อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ ร่วมงานมหาบุญแจกข้าวสารถุงละ 5 กิโลกรัม ให้กับคนในชุมชน เนื่องในงานวันคล้ายวันเกิดครบ 5 รอบ 60 ปี ของอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

%e0%b8%ad%e0%b8%94%e0%b8%b5%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%90%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%8a%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3

วันที่ 18 พฤษภาคม 2567 เวลา 17.00 น. ที่ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดไตรสามัคคี ต.บางเมืองใหม่ อ.เมืองฯ จ.สมุทรปราการ นายสุนทร ปานแสงทอง อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ พร้อมด้วย สจ.สมควร ชูไสว ประธานสภา อบจ.สมุทรปราการ สจ.ชนะ หงวนงามศรี รองประธานสภา อบจ.สมุทรปราการ สจ.วริศรา มีชัย สจ.พิษณุวัส คำงาม สมาชิกสภา อบจ.สมุทรปราการ รองฯ สนอง – คุณวารุณี บุญเผือก อดีตรองนายกเทศมนตรีตำบลสำโรงเหนือ ส.ท. รุ่งโรจน์ สุพรรณปราการ ประธานสภาเทศบาลตำบลสำโรงเหนือ ส.ท.ธงชาติ ผาสุพรรณ์ รองประธานสภาเทศบาลตำบลสำโรงเหนือ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสำโรงเหนือ กลุ่มสมุทรปราการก้าวหน้าเพื่อพัฒนาสำโรงเหนือ นางสายสุนี สมใจ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน นางนิภา สืบสำราญ เลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน ประธานชุมชน คณะกรรมการชุมชนตำบลสำโรงเหนือ ร่วมงานบุญแจกข้าวสารถุงละ 5 กิโลกรัม จำนวน 417 ถุง ให้กับคนในชุมชนตำบลสำโรงเหนือ และชุมชนใกล้เคียง เนื่องในงานวันคล้ายวันเกิดครบ 5 รอบ 60 ปี ของผู้ช่วยแดง นายสุวรรณ์ สุนทรพง อดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 ต.บางปูใหม่ สมาชิกกลุ่มสมุทรปราการก้าวหน้าเพื่อพัฒนาสำโรงเหนือ

ซึ่ง ตรงกับวันครบรอบอายุ 13 ปี ของ(น้องใบบัว) ด.ญ. ธรรมพร สุนทรพง และ(น้องใบบอน) ด.ช. ธรรมจักร สุนทรพง บุตรสาวและบุตรชายฝาแฝด ของอดีตผู้ช่วยแดง และ ส.ท. หนู จุฑารัตน์ จีนเพ็ชร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสำโรงเหนือ โดยอดีตผู้ช่วยแดง และบุตรสาว บุตรชาย ฝาแฝด เกิดวันและเดือนเดียวกัน คือ 18 พฤษภาคม จึงได้จัดงานมหาบุญ ด้วยการแจกข้าวสารถุงละ 5 กิโลกรัม จำนวน 417 ถุง ให้กับคนในชุมชนตำบลสำโรงเหนือ และตำบลใกล้เคียง โดยบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความสุข ทั้งผู้รับ และผู้ให้ ในงานมหาบุญ ครั้งนี้

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*