ข่าวประชาสัมพันธ์

มูลนิธิร่วมกตัญญู จัดทำถุงยังชีพไปมอบให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุวาตภัย ในพื้นที่ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี

%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b8%a5%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%8d%e0%b8%b9-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%97%e0%b8%b3

15 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น. ณ วัดหนองสองห้อง ตำบลยางโยงภาพ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี มูลนิธิร่วมกตัญญู โดยคุณสมศักดิ์ ปาลวัฒน์ ผู้จัดการฯ, คุณภาวิณี ปาลวัฒน์ รองผู้จัดการฯ, คุณอธิวัฒน์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา รองหัวหน้าอาสาสมัครฯ, คุณปฏิญญา วิบูลย์นันท์ รองหัวหน้าอาสาสมัครฯ เขต บก.น.ใต้, คุณฝอยทอง เชิญยิ้ม ดาราฝ่ายประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยกำลังเจ้าหน้าที่-อาสาสมัครฯ ส่วนกลางจัดทำถุงยังชีพ จำนวน 200 ชุด มอบให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากพายุฤดูร้อน เพื่อช่วยบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้น รวมถึงได้มอบเงินเยียวยาให้แก่ครอบครัวที่ได้รับความสูญเสีย และได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ จำนวน 5,000 บาท รวมถึงมอบปัจจัยทำนุบำรุงให้ทางวัดหนองสองห้อง จำนวน 10,000 บาท อีกด้วย

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*