สังคมท้องถิ่น

ปตท. ร่วมกับ โครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกจากบางปะกงไปโรงไฟฟ้าพระนครใต้ จัดกิจกรรมสุขภาพดีเคลื่อนที่สู่ชุมชน ให้กับผู้นำและประชาชนในพื้นที่ ตำบลบางด้วน อำเภอเมืองสมุทรปราการ

%e0%b8%9b%e0%b8%95%e0%b8%97-%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a-%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9a%e0%b8%9a-2

ที่โรงเรียนวัดสุขกร ตำบลบางด้วน อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ นายวิทม สมใจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน เป็นประธานเปิดกิจกรรมสุขภาพดีเคลื่อนที่สู่ชุมชน พื้นที่ตำบลบางด้วน อำเภอเมืองสมุทรปราการ พร้อมด้วย นางสายสุนี สมใจ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน นายบัญชา มั่นทองคำ กำนันตำบลบางด้วน นายปัญญา จันทร์ย้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุขกร นายชนินทร์ จินดารัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางด้วน ตลอดจนผู้บริการ และเจ้าหน้าที่บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) รวมถึงผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ตำบลบางด้วน จำนวน 200 คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

นายอุทัย มหิทธิมหาวงศ์ ผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนโครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกจากบางปะกงไปโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ตัวแทนของ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ว่า โครงการระบบท่อส่งก๊ซธรรมชาติบนบกจากบางปะกงไปโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมสุขภาพดีเคลื่อนที่สูชุมชนให้กับผู้นำและประชาชนในพื้นที่ ตำบลบางด้วน อำเภอเมืองสมุทรปราการ ซึ่งเป็นชุมชนที่มีพื้นที่โครงการระบบท่อส่งก๊ซธรรมชาติบนบกจากบางปะกงไปโรงไฟฟ้าพระนครใต้พาดผ่าน และเพื่อแสดงถึงความห่วงใยและใส่ใจสุขภาพของประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่โครงการระบบท่อสงก๊าซธรรมชาติบนบกจากบางปะกงไปโรงไฟฟ้าพระนครใต้ รวมทั้งเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนในด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัย ควบคู่ไปกับการดำเนินโครงการฯ ซึ่งกิจกรรมภายในงาน บริษัท ปตท. ได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ มาให้บริการทางการแพทย์ ประกอบด้วย บริการตรวจระดับน้ำตาลในเลือด บริการตรวจโรคทั่วไป ตรวจสายตาสั้น-ยาว ตรวจสายตาบอดสี ตรวจสมรรถภาพทางปอด เอ็กซ์เรย์ปอด ตรวจสมรรถนะการได้ยิน และบริการจ่ายยาสามัญทั่วไป นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเกมส์สนุกๆ สำหรับเด็กๆ ที่มาร่วมงานด้วย

สำหรับโครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากบางปะกงไปโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้กับผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ก่อนเข้าพื้นที่ก่อสร้างตลอดมา

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*