ท้องถิ่น

ปตท. ร่วมกับ โครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกจากบางปะกงไปโรงไฟฟ้าพระนครใต้ จัดกิจกรรมสุขภาพดีเคลื่อนที่สู่ชุมชน ให้กับผู้นำและประชาชนในพื้นที่ ต.บางด้วน อ.เมืองสมุทรปราการ

%e0%b8%9b%e0%b8%95%e0%b8%97-%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a-%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9a%e0%b8%9a

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายวิทม สมใจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน ประธานเปิดกิจกรรมสุขภาพดีเคลื่อนที่สู่ชุมชน พื้นที่ตำบลบางด้วน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ณ โรงเรียนวัดสุขกร อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย นางสายสุนี สมใจ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน นายบัญชา มั่นทองคำ กำนันตำบลบางด้วน นายปัญญา จันทร์ย้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุขกร นายชนินทร์ จินดารัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางด้วนผู้ใหญ่บ้านประชาชนในพื้นที่ตำบลบางด้วน และประชาชนในพื้นที่ จำนวน 200 คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

นายอุทัย มหิทธิมหาวงศ์ ผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนโครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกจากบางปะกงไปโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ตัวแทนของ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ว่า โครงการระบบท่อส่งก๊ซธรรมชาติบนบกจากบางปะกงไปโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมสุขภาพดีเคลื่อนที่สูชุมชนให้กับผู้นำและประชาชนในพื้นที่ ต.บางด้วน อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ ซึ่งเป็นชุมชนที่มีพื้นที่โครงการระบบท่อส่งก๊ซธรรมชาติบนบกจากบางปะกงไปโรงไฟฟ้าพระนครใต้พาดผ่าน และเพื่อแสดงถึงความห่วงใยและใส่ใจสุขภาพของประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่โครงการระบบท่อสงก๊ซธรรมชาติบนบกจากบางปะกงไปโรงไฟฟ้าพระนครใต้ รวมทั้งเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนในด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัย ควบคู่ไปกับการดำเนินโครงการฯ ซึ่งกิจกรรมภายในงาน บริษัท ปตท. ได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลจุฬรัตน์ 3 อินเตอร์ มาให้บริการทางการแพทย์ ประกอบด้วย บริการตรวจระดับน้ำตาลในเลือด บริการตรวจโรคทั่วไป ตรวจสายตาสั้น-ยาว ตรวจสายตาบอดสี ตรวจสมรรถภาพทางปอด เอ็กซ์เรย์ปอด ตรวจสมรรถนะการได้ยิน และบริการจ่ายยาสามัญทั่วไป นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเกมส์สนุกๆ สำหรับเด็กๆ ที่มาร่วมงานด้วย

สำหรับโครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากบางปะกงไปโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้กับผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ก่อนเข้าพื้นที่ก่อสร้างตลอดมา

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*