ท้องถิ่น

มูลนิธิร่วมกตัญญู จัดวิทยากรสาธิตการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) และการใช้เครื่อง AED ภายใต้สวนสาธารณะจังหวัดสมุทรปราการปลอดภัย”

%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b8%a5%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%8d%e0%b8%b9-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%a7-3

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2567 ที่สวนบางโปรง โรงไฟฟ้าพระนครใต้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มูลนิธิร่วมกตัญญู ได้รับเชิญเป็นวิทยากรสาธิตการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) และการใช้เครื่อง AED แก่คณะผู้บริหาร พนักงานโรงไฟฟ้าพระนครใต้ และชาวชุมชนตำบลบางโปรง ที่เข้าร่วมกิจกรรม “โครงการสวนสาธารณะจังหวัดสมุทรปราการปลอดภัย” โดยโครงการดังกล่าว MEA ร่วมกับมูลนิธินายช่างไทย ใจอาสา ตรวจสอบความปลอดภัยของระบบไฟฟ้า โครงสร้างและสิ่งก่อสร้างในสวนบางโปรง

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*