สังคมท้องถิ่น

มูลนิธิร่วมกตัญญู ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาและมอบชุดปันน้ำใจ ประจำปี 2567 ณ โรงเรียนวัดศรัทธาภิรม จังหวัดสิงห์บุรี

%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b8%a5%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%8d%e0%b8%b9-%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%9e

วันที่18 พฤษภาคม 2567 ณ โรงเรียนวัดศรัทธาภิรม ตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยพระครูปริยัติวัฒนกิจ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหัวลำโพง พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ ดร.รัตนา สมสกุลรุ่งเรือง ประธานมูลนิธิฯ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีมอบทุนการศึกษาและมอบชุดปันน้ำใจ ประจำปี 2567 พร้อมด้วยคุณสมศักดิ์ ปาลวัฒน์ ผู้จัดการมูลนิธิฯ, คุณภาวิณี ปาลวัฒน์ รองผู้จัดการฯ, คุณเอกพัน บรรลือฤทธิ์ หัวหน้าอาสาสมัครมูลนิธิฯ, คุณปฏิญญา วิบูลย์นั้นท์ รองหัวหน้าอาสาสมัครฯ เขต บก.น.ใต้, และกำลังเจ้าหน้าที่-อาสาสมัครฯ ส่วนกลาง อาสาสมัครฯ จังหวัดสิงห์บุรี และจากจังหวัดใกล้เคียงร่วมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

ในการนี้ พระครูปริยัติวัฒนกิจ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหัวลำโพง พระอารามหลวง ได้มอบทุนสนับสนุนกิจกรรมจิตอาสาวัดศรัทธาภิรม มอบทุนให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล มอบทุนค่าน้ำ-ค่าไฟแก่โรงเรียน ทุนสนับสนุนคณะครูและเจ้าหน้าที่ และมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนทุกระดับชั้นเรียน หลังจากนั้น ดร.รัตนา สมสกุลรุ่งเรือง ประธานมูลนิธิฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้ทำการมอบอุปกรณ์การเรียน-อุปกรณ์กีฬา ให้แก่ทางโรงเรียน และมอบชุดปันน้ำใจให้แก่ประชาชน มอบจักรยานจำนวน 20 คัน ให้นักเรียนที่มีบ้านห่างไกลจากโรงเรียน มอบชุดปันน้ำใจ-พัดลม พร้อมเงินช่วยเหลือให้แก่ผู้สูงอายุ, ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่อีกด้วย

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*