ท้องถิ่น

เทศบาลตำบลบางปู เตรียมพร้อมรับมือในช่วงฤดูฝน

%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%95%e0%b8%b3%e0%b8%9a%e0%b8%a5%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%b9-%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b8%9e

วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 นายธีรพล ชุนเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลบางปู ได้มอบหมายให้ นายเมธัส แปลกพงษ์ศิริ รองนายกเทศมนตรีตำบลบางปู พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะที่ปรึกษาภาคประชาชน และฝ่ายกองช่างสุขาภิบาล ลงพื้นที่ตรวจสอบประสิทธิภาพเครื่องสูบน้ำ การทำงานของประตูระบายน้ำ และระบบท่อระบายน้ำ บริเวณคลองคอต่อ โรงสูบน้ำบริเวณหมู่บ้านฟาร์มจระเข้ และหมู่บ้านเพชรงาม ภายในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบางปู เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำให้มีความพร้อม บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ในช่วงฤดูฝน

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*