ศาสนาและการศึกษา

คณะสงฆ์วัดพุทธภาวนาราม จัดพิธีทำบุญตักบาตร ฟังพระธรรมเทศสนา เวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2567

%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%aa%e0%b8%87%e0%b8%86%e0%b9%8c%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%9e%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a1-4

เมื่อเวลา 08.00 น.ของวันที่ 22 พฤษภาคม 2567 ที่ศาลาจตุรมุข วัดพุทธภาวนาราม ถนนสุขุมวิท ตำบลท้ายบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ พระมหาวิโรจน์ อคฺคปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดพุทธภาวนาราม และคณะสงฆ์วัดพุทธภาวนาราม จัดพิธีทำบุญตักบาตร ฟังพระธรรมเทศสนา เวียนเทียนรอบอุโบสถ เนื่องในวันวิสาขบูชา ซึ่งตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 หรือขึ้น 15 ค่ำ เดือน 7 ในปีอธิกมาส มีเหตุการณ์สำคัญทางพระพุทธศาสนาเกิดขึ้น คือประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ของพระพุทธเจ้า โดยชาวพุทธได้ร่วมกันทำบุญตักบาตร ฟังพระธรรมเทศสนา และเวียนเทียน เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และเพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ พระปัญญาธิคุณ และพระบริสุทธิคุณ

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*