สังคมท้องถิ่น

หอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ จัดประชุมคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ

%e0%b8%ab%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%84%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b-12

เมื่อเวลา 10.00 น.ของวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 ที่ห้องประชุมมูลนิธิร่วมกุศล สมุทรปราการ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ หอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ จัดการประชุมคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายธนกฤต ปิยสิรินันท์ รองประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในการประชุม และมี นายชาญศิลป์ ปานแก้ว เลขาธิการหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ ผู้ดำเนินการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งประกอบไปด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และสื่อสารมวลชน ในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ อาทิ เช่น นายวชิระ เจริญสาคร ประธานบริหาร บริษัท สาครเคเบิล จำกัด นายโอฬาร กิจเลิศไพโรจน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง นายจัตุรงค์ เสริมสุข สว.สมุทรปราการ นายสัมพันธ์ เตชะเจริญกุล อดีตนายกเทศบาลนครสมุทรปราการ กำนันตึ๊ง ไพบูรย์ พินเที่ยง ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมการประชุม

โดยมีระเบียบวาระการประชุม เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่องรับรองการประชุม เรื่องเสนอเพื่อทราบ การเข้าเข้าร่วมประชุมใหญ่หอการค้าภาค 5 ภาค ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 11-13 พฤษภาคม 2567 ณ โงแรมโกลเด้นเรื่องกิจกรรมของหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2566 ถึง ดือนเมษายน 2567 ถึง เมษายน 2567 เรื่องรับรองฐานะการเงินตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง เมษายน 2567 เรื่องเพื่อพิจารณา ทั้งนี้ ภายในที่ประชุมได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ ขึ้นมาอีก 7 ท่าน เพื่อแก้ไขข้อบังคับของหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ ให้สอดคล้อง กับ พรบ. การค้า พ.ศ.2509 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2564 และเรื่องรับรองสมาชิกเข้าใหม่ จำนวน 11 ท่าน

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*