ข่าวประชาสัมพันธ์

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการมอบป้ายรับรองมาตรฐาน “สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน : SAN” (Sanitation, Accountability, Network) ประจำปี 2567

%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b8%a0%e0%b8%b9%e0%b8%a1%e0%b8%b4-37

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ มอบป้ายรับรองมาตรฐาน “สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน : SAN” (Sanitation, Accountability, Network) ประจำปี 2567 ให้แก่ผู้ประกอบการร้านอาหารภายในอาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

วันนี้ 23 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น. นายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย นางกรรณิการ์ เปรมประเสริฐ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายปฏิบัติการ 2) นายรังสรรค์ วงษ์บุญหนัก เภสัชกรชำนาญการพิเศษ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ และนายอุดม กลิ่นพวง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบป้ายรับรองมาตรฐาน “สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน : SAN” ประจำปี 2567 ให้แก่ผู้ประกอบการร้านอาหารภายในอาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) จำนวน 94 ร้าน ที่ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ

การตรวจประเมินมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารให้กับผู้ประกอบการร้านอาหารภายใน ทสภ. เป็นความร่วมมือระหว่าง ส่วนปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม ฝ่ายสิ่งแวดล้อม บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ เพื่อรับรองคุณภาพความสะอาดและปลอดภัยของร้านอาหารที่เปิดให้บริการภายในอาคารผู้โดยสาร ทสภ. ซึ่งในปี 2567 กระทรวงสาธารณสุขได้ยกระดับมาตรฐานงานสุขาภิบาลอาหารจากเดิม Clean Food Good Taste เป็นมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารภายใต้วิถีชีวิตปกติใหม่ SAN (Sanitation, Anamai, Nutrition) เพื่อยกระดับมาตรฐานและคุณภาพของสถานที่จำหน่ายอาหารให้มีศักยภาพในการแข่งขันเชิงเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นต่อการให้บริการด้านอาหารแก่นักท่องเที่ยว โดยมีผู้แทนด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ทสภ. บริษัท คิง เพาเวอร์ สุวรรณภูมิ จำกัด และผู้ประกอบกิจการร้านอาหารภายใน ทสภ. เข้าร่วมในพิธีมอบป้ายรับรองฯ ณ ห้องจัดเลี้ยง 1 ชั้น 5 อาคาร AOB

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*