สังคมท้องถิ่น

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้จัดโครงการเสริมสร้างบ้านเมืองสุจริตภายใต้ระบอบประชาธิปตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9c%e0%b8%b9

วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้จัดโครงการเสริมสร้างบ้านเมืองสุจริตภายใต้ระบอบประชาธิปตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ให้กับนักเรียนของโรงเรี่ยนบางบ่อวิทยาคม และนักเรียนในสังกัดสถานศึกษาต่างๆ ในจังหวัดสมุทรปราการ ณ หอประชุมวิจารณ์ธรรมคุณ โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม โดยมีนายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน ประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ ๒ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายอำเภอบางบ่อ และสมาชิกผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด โดยมีนายวิโรจน์ จำปาทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบางบ่อวิทยาคม คณะผู้บริหารและครูให้การต้อนรับ

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*