สังคมท้องถิ่น

กฟน.ถกสื่อเน้นประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศบนเสาเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน

%e0%b8%81%e0%b8%9f%e0%b8%99-%e0%b8%96%e0%b8%81%e0%b8%aa%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%9e

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 ที่ห้องประชุมชั้น 6 สำนักงานการไฟฟ้านครหลวงเขตจังหวัดสมุทรปราการ นายสมบูรณ์ โอฬารศิริกุล ผู้อำนวยการการไฟฟ้านครหลวงจังหวัดสมุทรปราการ ได้เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมหารือถึงแนวทางการประชาสัมพันธ์รวมถึงโครงการก่อสร้างเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศบนเสาเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ

ที่ประชุมได้มีคณะสื่อมวลชนจากหลายสำนัก ทั้งจากสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดสมุทรปราการ นำโดย นายกฯคเณศ กลมพันธ์ นายวิบูลย์ จิตประสพเนตร เลขาธิการสมาคมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาค ตลอดจนผู้แทนสื่อมวลชน ทั้งจากหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ทีวี เพจข่าว รวมถึงสื่อเว็บไซต์ออนไลท์เข้าร่วม โดยมี นางภัทรียา ธรรมาธิคม ผู้อำนวยการงานประสานแผนงานโครงการ การไฟฟ้านครหลวง นายสมชาย ประเพณี ผู้อำนวยการกองบริการผู้ใช้ไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวงสมุทรปราการ พร้อมเจ้าหน้าที่การไฟฟ้านครหลวงร่วมให้การต้อนรับ

โดยการประชุมเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูล พร้อมแสดงความคิดเห็นมีการถาม-ตอบ ในการแก้ไขปัญหา ตลอดจนผลกระทบต่อการดำเนินโครงการ และความปลอดภัยต่าง ๆ ที่อาจก่อให้เกิดข้อเสียต่อสังคมและประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน ในช่วงก่อนและหลังการก่อสร้าง

โดยเฉพาะปัญหาพื้นผิวถนนในช่วงแนวก่อสร้าง มีสภาพคลุกคลักบริเวณปากบ่อ ร่วมถึงระยะเวลาการก่อสร้างที่ล่าช้า และยังพบการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่หน้างานก่อสร้าง จากผู้ขับขี่มีสภาพมึนเมาและประมาทจากการขับรถเร็วอีกด้วย

ทั้งนี้โครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศบนเสามาเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน เป็นโครงการของการไฟฟ้านครหลวง ปัจจุบันอยู่ในช่วงระหว่างการดำเนินโครงการวางแนวท่อเดินสายใต้ดินตลอดแนวรถไฟฟ้า โดยเฉพาะบนพื้นผิวถนนเทพารักษ์ ปัจจุบันบริษัทผู้รับเหมาได้ดำเนินการเสร็จแล้ว คงเหลือแต่เพียงโครงการด้านคมนาคม ซึ่งเป็นของหน่วยงานอื่น ส่วนถนนศรีนครินทร์ และถนนสุขุมวิท ผู้รับเหมายังอยู่ระหว่างการดำเนินงานการวางแนวท่อรอดสายไฟให้แล้วเสร็จ จึงจำเป็นต้องจัดประชุม เพื่อประชาสัมพันธ์ในการทำงาน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน ตลอดจนผู้พักอาศัยตามแนวโครงการ โดยเฉพาะถนนสุขุมวิท ถนนเทพารักษ์ และถนนศรีนครินทร์เป็นต้น

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*