สังคมท้องถิ่น

โรงพยาบาลบางบ่อ ร่วมกับ สาธารณสุขอำเภอบางบ่อ และ สสจ.สมุทรปราการ จัดโครงการถวายการดูแลสุขภาพให้กับพระภิกษุสงฆ์ สามเณร อำเภอบางบ่อ

%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%9e%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%9a%e0%b9%88%e0%b8%ad-%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a

โรงพยาบาลบางบ่อ ร่วมกับ สาธารณสุขอำเภอบางบ่อ และ สสจ.สมุทรปราการ จัดโครงการถวายการดูแลสุขภาพให้กับพระภิกษุสงฆ์ สามเณร อำเภอบางบ่อ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 72 พรรษา 28 กรกฏาคม 2567

เมื่อเวลา 09.30 น.ของวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 ที่โดมอเนกประสงค์ วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม (วัดสีล้ง) ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ โรงพยาบาลบางบ่อ ร่วมกับ สาธารณสุขอำเภอบางบ่อ และ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ จัดโครงการถวายการดูแลสุขภาพให้กับพระภิกษุสงฆ์ สามเณร อำเภอบางบ่อ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567 โดยมี นายประกิจ วงศ์ประเสริฐ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และมี ดร.นายแพทย์ชัยณัฐ สุรพิชญ์พงศ์ กล่าวรายงาน โดยได้รับความเมตตาจาก พระครูสังวรวิมลกิจ เจ้าคณะตำบลคลองด่าน เขต 2.เจ้าอาวาสวัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม (วัดสีล้ง) ประธานฝ่ายสงฆ์ กล่าวให้การต้อนรับ

โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ พระภิกษุสงฆ์ สามเณร ในเขตอำเภอบางบ่อ จำนวน 400 รูป โดยแพทย์ การคัดกรองโรคติดต่อเชื้อไวรัสตับอักเสบบี ตับอักเสบซี การตรวจ Fit test Chest X-Ray การตรวจวัดสายตา การตรวจสุขภาพช่องปาก การฉีดวัคซินไข้หวัดใหญ่ การรักษาด้วยกายภาพบำบัด และจ่ายยาแพทย์แผนไทย สำหรับรายที่พบผลการตรวจผิดปกติ มีระบบส่งต่อเข้ารับการตรวจรักษาในโรงพระยาบาลบางบ่อ และมีระบบติดตามโดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล วัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพื่อคัดกรอง และให้การรักษาที่รวดเร็วยิ่งขึ้น และเพื่อให้พระภิกษุสงฆ์มีสุขภาพที่ดี จะนำไปสู่การสร้างเสริมสุขภาวะที่ดีในชุมชนได้

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*