ศาสนาและการศึกษา

วัดพุทธภาวนาราม จัดพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล 3 รอบ 36 ปี เจ้าอาวาสวัดพุทธภาวนาราม

%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%9e%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a1-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%98-7

วันที่ 25 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น. คณะพระภิกษุสงฆ์ และศิษยานุศิษย์วัดพุทธภาวนาราม จัดพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล 3 รอบ 36 ปี แสดงมุทิตาสักการะ พระมหาวิโรจน์ อคฺคปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดพุทธภาวนาราม เนื่องในวันอายุวัฒนมงคล ณ ศาลาหอฉันวัดพุทธภาวนาราม ถนนสุขุมวิท ตำบลท้ายบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*