ท้องถิ่น

เทศบาลเมืองแพรกษา จัดกิจกรรมโครงการกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ “เมืองแพรกษาเกมส์”

%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b4

วันที่ 2 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 น. ที่ สนามกีฬา 24 ไร่ เทศบาลเมืองแพรกษา ต.แพรกษา อ.เมืองฯ จ. สมุทรปราการ นายอิม แพหมอ นายกเทศมนตรีเมืองแพรกษา ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมโครงการกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ “เมืองแพรกษาเกมส์” โดยมี นายทวี พึ่งสาคร ปลัดเทศบาลเมืองแพรกษา ในนามของกองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองแพรกษา กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแพรกษา ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล ประธานชุมชน คณะกรรมการชุมชน และพี่น้องประชาชน ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองแพรกษา ประกอบไปด้วยหมู่ที่ 1, 5 และบางส่วนของหมู่ที่ 2, 4, 6, 7 เข้าร่วมกิจกรรม

สำหรับการจัดกิจกรรมโครงการกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ “เมืองแพรกษาเกมส์” ในครั้งนี้ นับเป็นการจัดครั้งแรก โดยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแพรกษา เห็นพร้องต้องกันที่จะดำเนินการให้เกิดขึ้นและมอบหมายให้กองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองแพรกษา เป็นผู้ดำเนินการ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดสัมพันธภาพอันดีระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฝ่ายปกครองในพื้นที่ พี่น้องประชาชน ที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองแพรกษาและนำสันทนาการด้านการแข่งขันกีฬามาเป็นสื่อกลางในการสร้างความสัมพันธ์ อันดี กองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองแพรกษา จึงได้จัดทำโครงการกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ “เมืองแพรกษาเกมส์” ขึ้น

โดยแบ่งคณะ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแพรกษา ฝ่ายปกครอง และประชาชนในพื้นที่ออกเป็น 3 สี ประกอบไปด้วย สีเหลือง สีแดง และสีเขียว ภายในงานมีการเดินขบวนพาเหรด การประกวดกองเชียร์ การแข่งขันกีฬาประเภทกีฬาพื้นบ้าน ได้แก่ เก้าอี้ดนตรี ชาย-หญิง วิ่งผลัดซุปเปอร์แมน วิ่งกระสอบ ตีกอล์ฟมะเขือยาว เหยียบลูกโป่ง 3 ขา มันคือแป้ง และชักเย่อ ชาย-หญิง ประเภทกีฬาสากล ได้แก่กีฬาเซปักตะกร้อ และกีฬาฟุตบอล ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลแพรกษาหันมาออกกำลังกายเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และเสริมสร้างทักษะทางการกีฬา รวมทั้งห่างไกลจากสิ่งเสพติดและอบายมุข เพื่อส่งเสริมให้เกิดความรัก ความสามัคคี ความสัมพันธ์อันดี ระหว่างประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลแพรกษา และหน่วยงาน องค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และเพื่อเสริมสร้างการทำงานเป็นทีมและเกิดความเข้มแข็งของภาคประชาชน

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*