สังคมท้องถิ่น

“เศรษฐา” นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่กระเพาะหมู พระประแดง ดูระบบจัดการน้ำประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์

%e0%b9%80%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%a9%e0%b8%90%e0%b8%b2-%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%90%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b5-%e0%b8%a5%e0%b8%87

“เศรษฐา” นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่กระเพาะหมู พระประแดง ดูระบบจัดการน้ำประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ ปิติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผุดโครงการพระราชดิ ลัดน้ำเจ้าพระยาลงทะเล 50 ล้านลูกบาศก์เมตร/วัน

วันที่ 2 มิถุนายน 2567 ที่โครงการประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ ต.ทรงคะนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะได้เดินทางลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ ต.ทรงคะนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ซึ่งเป็นโครงการพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทาน เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2545 ตั้งอยู่ในบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง

ทั้งนี้โครงการประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ฯ สร้างเสร็จเมื่อปี 2548 สามารถร่นระยะทางการระบายน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาจาก 18 กิโลเมตร เหลือ 600 เมตร และลดเวลาจาก 5 ชั่วโมง เหลือเพียง 10 นาที มีประสิทธิภาพการระบายน้ำสูงสุดเฉลี่ย 45-50 ล้านลูกบาศก์เมตร/วัน ทำให้ช่วยลดผลกระทบน้ำท่วมต่อพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

หลังนายกรัฐมนตรีเดินทางมาถึง ได้เข้าถวายความเคารพต่อพระบรมรูปฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ด้านหน้าอาคารฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการชลประทานสมุทรปราการ โดยมีเลขาธิการ กปร. พร้อมนายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ รองอธิบดีกรมชลประทาน นายสมศักดิ์ แก้วเสนา ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ และ นายอานนท์ บูรณะภักดี นายอำเภอพระประแดง ร่วมให้การต้อนรับ

จากนั้นคณะนายกรัฐมนตรี ได้เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการโครงการประตูระบายน้ำคลอดลัดโพธิ์ โดยมีรองอธิบดีกรมชลประทาน ได้บรรยายสรุปการดำเนินงานของโครงการฯ อันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

ต่อมาคณะนายกรัฐมนตรี จึงได้เดินทางต่อไปยังสวนสาธารณะและสวนพฤกษชาติศรีนครินทร์ บริเวณคุ้งบางกระเจ้า โดยมีผู้แทนจากกรมป่าไม้ ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้การต้อนรับ พาเข้าชมนิทรรศการกิจกรรมเกี่ยวกับศูนย์การเรียนรู้พื้นที่สีเขียวเชิงนิเวศนครเขื่อนขันธ์ ภายในอาคารนิทรรศการ ก่อนที่คณะนายกรัฐมนตรี จะออกมาพบปะเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์พื้นบ้านที่ชาวบ้านนำมาจำหน่าย และได้ปลูกต้นกันเกรา ซึ่งเป็นไม้มงคล พร้อมรดน้ำพวนดิน บริเวณวงเวียนด้านหน้าอาคารนิทรรศการ

ต่อจากนั้น นายกรัฐมนตรี นายเศรษฐา ทวีสิน จึงได้เดินไปเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และสินค้าโอทอปจากกลุ่มชาวบ้าน ที่ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง โดยก่อนจะเข้าตลาดน้ำ นายกรัฐมนตรีได้ไปกราบไหว้สักการะองค์ท้าวเวสสุวรรณ ที่ นายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม อดีตประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดสร้างถวายวัดบางน้ำผึ้งใน โดยมี นายสำเนาว์ รัศมิทัต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำผึ้ง ตลอดจนผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พาเข้าเยี่ยมชมตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง เพื่อชมวิถีชีวิตและผลผลิตในท้องถิ่นที่ชาวตำบลบางน้ำผึ้งนำมาจำหน่าย ซึ่งโดยตลอดเส้นทางการเยี่ยมชมตลาดน้ำ ได้มีประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าทักทายและขอถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกันตลอดเส้นทาง จากนั้นคณะทั้งหมดได้แวะทานก๋วยเตี๋ยวเรือ ซึ่งเป็นอาหารมื้อเที่ยง เป็นการสิ้นสุดการเดินทางลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมงานต่างๆในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*