ท้องถิ่น

กกต.ติวเข้มเครือข่ายพลเมืองเน้นประชาสัมพันธ์สังเกตการณ์เลือกตั้ง สว.สมุทรปราการ

%e0%b8%81%e0%b8%81%e0%b8%95-%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%a7%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b9%80

นายวันชัย โชควิเศษชัยสิทธิ ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรปราการ เปิดเผยว่า กกต.ได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เครือข่ายพลเมืองช่วยเหลือสังเกตการณ์การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ) ณ โรงเรม เมย์ซัน เพลซ ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการที่ผ่านมา

การอบรมมี นายสมศักดิ์ แก้วเสนา ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ เป็นเป็นตัวแทนนายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดมาประธานในพิธีเปิดโครงการแทน โดยกิจกรรมเป็นการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วน และกิจกรรมการอบรมให้ความรู้เครือข่ายพลเมืองช่วยเหลือสังเกตการณ์การเลือกสมาชิกวุฒิสภา เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการ ขั้นตอนการเลือก สว. ให้แก่ เครือข่ายพลเมืองฯ ได้นำความรู้ไปประชาสัมพันธ์ และเข้ามาสังเกตการณ์เลือก สว. ทั้งในระดับอำเภอและระดับจังหวัด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี นายฉลองฤทธิ์ ศรีสูงเนิน รองผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมคณะ ร่วมให้การต้อนรับ

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*