ศาสนาและการศึกษา

กฟผ.โรงไฟฟ้าพระนครใต้สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับเยาวชนรอบโรงไฟฟ้า

%e0%b8%81%e0%b8%9f%e0%b8%9c-%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b9%84%e0%b8%9f%e0%b8%9f%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b9%83%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%aa-2

นายนพพล พันธ์เงิน ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพระนครใต้ (อฟต.) เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา มูลนิธิเขื่อนยันฮี และชมรมกอล์ฟพระนครใต้ โดยพิธีดังกล่าวได้มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนจาก 10 โรงเรียนในพื้นที่โรงไฟฟ้า

ในการนี้ได้รับเกียรติจากคุณฤดีมาศ ปางพุทธิพงษ์ ตัวแทนจากมูลนิธิเขื่อนยันฮีมอบทุนการศึกษาจากมูลนิธิเขื่อนยันฮีจำนวน 2 ทุน ให้แก่นักเรียนจากโรงเรียนวัดทรงธรรม และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จังหวัดสมุทรปราการ โดยจะสนับสนุนทุนการศึกษาจนจบปริญญาตรี จากนั้นนายนพพล พันธ์เงิน ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพระนครใต้ได้มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนจำนวน 100 ทุน ทุนละ 1,000 บาท ให้กับนักเรียนจาก 8 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดบางโปรง โรงเรียนวัดสวนส้ม โรงเรียนวัดบางหัวเสือ โรงเรียนวัดบางฝ้าย โรงเรียนวัดบางด้วน โรงเรียนนิลรัตน์อนุสรณ์ โรงเรียนวัดสุขกร และโรงเรียนวัดบางนางเกรง โดยทุนการศึกษาดังกล่าวนั้นได้รับการสนับสนุนจากชมรมกอล์ฟพระนครใต้ ซึ่งได้จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2567 ณ สนามกอล์ฟบางปะกงกอล์ฟแอนด์คันทรีคลับ โรงไฟฟ้าบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งมีหน่วยงานและบริษัทต่างๆเข้าร่วมกว่า 30 หน่วยงาน ด้วยความตั้งใจที่จะนำรายได้จากการแข่งขันมาส่งมอบโอกาสให้กับเยาวชนจากโรงเรียนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าพระนครใต้

ทั้งนี้กว่า 14 ปี ตั้งแต่การก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน มูลนิธิเขื่อนยันฮี ได้มอบโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนในพื้นที่ของ กฟผ. ให้ได้มีโอกาสศึกษาต่อจนจบระดับอุดมศึกษา และมีเยาวชนจำนวนมากที่ได้เป็นบัณฑิตคืนถิ่น ที่กลับไปพัฒนาบ้านเกิดของตนเอง รวมถึงเป็นบุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรด้านสาธารณสุข นอกจากนี้มูลนิธิยังสร้างเครือข่ายในกลุ่มประชาชนในพื้นที่เหนืออ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพล ให้ร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และเป็นที่พึ่งพาของคนในชุมชนอย่างยั่งยืน

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*