ข่าวประชาสัมพันธ์

นายธีรพล ชุนเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลบางปู พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมยินดีในโอกาสได้รับมอบเกียรติบัตรหน่วยงาน “ดีเด่น” ในการนำแพลตฟอร์ม Traffy Fondue

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%a3%e0%b8%9e%e0%b8%a5-%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%8d-%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%97

นายธีรพล ชุนเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลบางปู พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมยินดีในโอกาสได้รับมอบเกียรติบัตรหน่วยงาน “ดีเด่น” ในการนำแพลตฟอร์ม Traffy Fondue มาจัดการปัญหาเมืองของจังหวัดสมุทรปราการ

วันที่ 5 มิถุนายน 2567 เวลา 13.30 น. นายธีรพล ชุนเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลบางปู พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมยินดีในโอกาสที่เทศบาลตำบลบางปู ได้รับมอบเกียรติบัตรหน่วยงาน “ดีเด่น” ในการนำแพลตฟอร์ม Traffy Fondue มาจัดการปัญหาเมืองของจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อประโยชน์ต่อการบริหารจัดการแก้ไขปัญหา ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และการให้บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์จาก นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา ในการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าฝ่าย ประจำเดือนมิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 เทศบาลตำบลบางปู

ทั้งนี้ เทศบาลตำบลบางปู ได้รับเกียรติบัตรในประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานที่มีร้อยละความสำเร็จในการจัดการปัญหาสำเร็จสูงสุด ลำดับที่ 1 เทศบาลตำบลบางปู ร้อยละ 88.01

#เทศบาลตำบลบางปูสมุทรปราการ

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*