ท้องถิ่น

นายสิทธิโชติ อินทรวิเศษ กรรมการการเลือกตั้ง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเลือกสมาชิกวุฒิสภา ระดับอำเภอ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b9%82%e0%b8%8a%e0%b8%95%e0%b8%b4-%e0%b8%ad%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%a8%e0%b8%a9

วันที่ 9 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 น. ที่ ศูนย์ประชม ซีคอมเพล็กซ์ เทศบาลตำบลบางปู อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ นายสิทธิโชติ อินทรวิเศษ กรรมการการเลือกตั้ง กกต.กลาง พร้อมด้วย ดร.พีระพงษ์ ไพรินทร์ ที่ปรึกษาประจำ กกต.// นายสุพัฒน์ เลาหเพียงศักดิ์ นายโกศล โพธิ์สุวรรณ ผู้เชี่ยวชาญประจำ กกต.// ดร.ณฐวัชร น้อยโสภณ เลขานุการประจำ กกต.// นายวัชรา ไอยราคม รักษาการ ผอ.ฝ่ายกิจการกรรมการการเลือกตั้ง 3 // ส.ต.อ. ศุภชัย ศุภปรีชา ผู้ช่วยปฏิบัติงานประจำ กกต. และคณะทำงาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเลือกสมาชิกวุฒิสภา ระดับอำเภอ จังหวัดสมุทรปราการ โดยเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานทุกคน ทำหน้าที่อย่างเป็นกลาง และถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ เพื่อให้การเลือก สว. ครั้งนี้ เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม โดยมี นายศุภฤกษ์ พวงดี ผู้อำนวยการการเลือก สว. ระดับอำเภอ ประจำสถานที่ นายสมศักดิ์ แก้วเสนา ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ นายเฉลิม ประสาททอง ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ นายธีรพล ชุนเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลบางปู ดร.สมเจตน์ ทองเทศ ปลัดเทศบาลตำบลบางปู และ พล.ต.ต.วิชิต บุญชินวุฒิกุล ผบก.ภ.จว.สมุทรปราการ ร่วมให้การต้อนรับ

โดยบรรยากาศภายในงาน มีผู้สมัครมารายงานตัวกันตั้งแต่ 8 นาฬิกา ถึง 9 นาฬิกา ก่อนจะให้ไปนั่งในแต่ละหน่วยตามกลุ่มที่ลงสมัคร เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการเลือกขั้นตอนที่ 1 ซึ่งให้เลือกบุคคลในกลุ่มเดียวกัน ไม่เกิน 2 คน สามารถเลือกตนเองได้ แต่ลงคะแนนให้บุคคลใดไม่เกิน 1 คะแนน ผู้ได้คะแนนสูงสุด 1-5 ในแต่ละกลุ่มเป็นผู้ได้รับเลือกขั้นต้น หลังจากนั้น จะทำการเลือกในขั้นตอนที่ 2 ซึ่งจะแบ่งสายกัน ไม่เกิน 4 สาย โดยจะให้เลือกผู้ได้รับเลือกจากรอบแรกในสายเดียวกัน กลุ่มละ 1 คน แต่เลือกกลุ่มเดียวกันหรือเลือกตนเองไม่ได้ คนที่ได้คะแนนสูงสุด 3 ลำดับแรกของแต่ละกลุ่ม จะได้รับเลือกเข้าสู่ระดับจังหวัด ซึ่งต้องมีคะแนนด้วย สำหรับอำเภอเมืองสมุทรปราการ มีผู้สมัครเลือกตั้ง สว.จำนวน 19 กลุ่มอาชีพ มีผู้สมัคร 225 ท่าน มีการจัดให้มีการเลือก 14 กลุ่ม อีก 5 กลุ่ม มีผู้สมัครและผู้มารายงานตัวไม่เกิน 5 คน

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*