สังคมท้องถิ่น

จ.สมุทรปราการ จัดนิทรรศการเฉลิมฉลองพิธีรับธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

%e0%b8%88-%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a8%e0%b8%81

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2567 ที่ลานมณฑลหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมรองผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ ตลอดจนนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพสกนิกรทั่วไป ได้ร่วมกิจกรรมพิธีเฉลิมฉลองธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ที่ทางจังหวัดจัดขึ้น

โดยกิจกรรมหลัง นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัด ประธานในพิธีเดินทางมาถึง ได้ขึ้นถวายความเคารพต่อหน้าพระฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมกับเหล่าข้าราชการที่เดินมาร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพียง

ภายในกิจกรรมได้จัดนิทรรศการพร้อมเปิดภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติเกี่ยวกับพระราชประวัติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และการแสดงชุดร่วมศิลป์ แผ่นดินสยาม จากโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ พร้อมชุดนาฎยสุคนธ์ชาตินาฎยมาลี จากโรงเรียนสมุทรปราการ และชุดศรัทธา ปุษยะประเพณี จากโรงเรียนปทุมคงคา

โดยกิจกรรมนิทรรศการ เป็นพิธีเฉลิมฉลองธงตราสัญลักษณ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 หลังจังหวัดสมุทรปราการได้รับมอบธงตราสัญลักษณ์ฯ ต่อจากจังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2567 ที่เทศบาลตำบลบางพลีน้อย อ.บางบ่อ เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระวิริยอุตสาหะในการสืบสาน รักษา และต่อยอด ศาสตร์พระราชาแห่งสมเด็จพระบรมชนกนาถให้แก่อาณาประชาราษฎร์อย่างยั่งยืนต่อไป

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*