ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงไฟฟ้าพระนครใต้ จัดโครงการอบรมหลักสูตรฟื้นฟูการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการใช้งานเครื่อง (AED) รุ่นที่ 2 ปี 2567

%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b9%84%e0%b8%9f%e0%b8%9f%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b9%83%e0%b8%95%e0%b9%89-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b9%82%e0%b8%84

วันที่ 12 มิถุนายน.2567 เวลา 08.00 น. ที่ห้องประชุม ออดิทอเรียม อาคารที่ทำการโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ตำบลบางโปรง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ โรงไฟฟ้าพระนครใต้ โดยแผนกสุขภาพอนามัย โรงไฟฟ้าพระนครใต้ ร่วมกับบริษัท โพรสเพอรัส จำกัด จัดโครงการอบรมหลักสูตรฟื้นฟูการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการใช้งานเครื่อง (AED) รุ่นที่ 2 ปี 2567 ให้กับผู้ปฏิบัติงานและลูกจ้างเหมา โรงไฟฟ้าพระนครใต้ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในหลักการวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) และการใช่เครื่อง (AED) อย่างถูกวิธี ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับผู้ปฏิบัติงานและลูกจ้างเหมาที่ยังไม่เคยเข้ารับการอบรมและทบทวนสำหรับผู้ที่ผ่านการอบรมมาแล้วมากกว่า 3 ปี ให้สามารถนำความรู้ไปใช้ช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานหรือบุคคลอื่นในกรณีเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินได้ทันทวงทีและถูกต้องปลอดภัย การอบรมในครั้งนี้ คณะผู้จัดได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร จากทีม พยาบาลวิชาชีพ บริษัท โพรสเพอรัส จำกัด โดยมีนายธวัชชัย แดงฉ่ำ หัวหน้าสุขภาพอนามัยโรงไฟฟ้าพระนครใต้ และสุขภาพอนามัยโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ร่วมให้การต้อนรับ

สำหรับ ในส่วนเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (AED) เป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ ใช้ในการกระตุ้นผู้ป่วยที่เกิดภาวะหัวใจหยุดเต้น (ventricular fibrillation) ซึ่งเกิดจากหัวใจเกิดการกระตุกและสูญเสียการทำงานในการสูบฉีดให้เลือดไหลเวียน โดยเครื่องจะช่วยช็อกไฟฟ้า (defibrillation) เพื่อฟื้นฟูการเต้นของหัวใจให้กลับมาสู่จังหวะปกติ สามารถใช้งานได้โดยไม่จำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญ เมื่อหัวใจเต้นผิดปกติ การทำ CPR และการช็อกไฟฟ้าด้วยเครื่อง AED ในทันทีเป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างมาก ยิ่งเลือดไปไม่ถึงสมอง และอวัยวะอื่นๆ นานเท่าใดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิต และผลกระทบต่อร่างกายต่างๆ ก็จะสูงขึ้น ดังนั้น การฝึกอบรมการปั๊มหัวใจ (CPR) และการใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้า (AED) หากทำอย่างถูกวิธีตามหลักการ จะสามารถช่วยลดอัตราการเสียชีวิตลงได้

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*