สังคมท้องถิ่น

รองฯประทีป เปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สร้างเยาวชนในการต่อต้านและป้องกันการแพร่ระบาดของกัญชา กระทุ่ม บุหรี่ไฟฟ้า และยาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน

%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%af%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b8%9b-%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b

วันที่ 17 มิถุนายน2567 ที่ห้องประชุมโรงเรียนวัดไตรสามัคคี ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงจังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และกิจกรรมส่งมอบอุปกรณ์การเรียนภายใต้โครงการเปิดเทอมใหม่ ใจฟู ส่งน้องไปเรียน ปีที่ 3 โดยมี นายประทีป นทีทวีวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เดินทางมาเป็นประธานเปิดงาน

โดยกิจกรรมมีผู้แทนสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการฯ

หลังรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ได้กล่าวเปิดโครงการป้องกันการแก้ไขปัญหายาเสพติดเสร็จสิ้น ได้มีการส่งมอบอุปกรณ์การเรียนการสอน ภายใต้ชื่อโครงการเปิดเทอมใหม่ ใจฟู ส่งน้องไปเรียน ปีที่ 3 ให้เด็กกับนักเรียน และกลุ่มเปราะบางในโรงเรียน วัดไตรสามัคคี จำนวน 20 คน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเป็นเกียรติเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ทั้งนี้ กิจกรรมนอกจากจะเป็นการมอบอุปกรณ์การเรียนการสอบให้กับเด็กแล้ว นายประทีป นทีทวีวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ บรรยายสรุปเรื่องสถานการณ์ปัญหายาเสพติด และพิษภัยของยาเสพติดกับเด็กและเยาวชน และวิทยากรภาครัฐ ได้การบรรยายเรื่องการเสริมสร้างทักษะให้เด็กและเยาวชนในการป้องกันตนเอง และระวังอันตรายจากพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมจากผู้ที่ใช้สารเสพติด ตลอดจนบรรยายเรื่องการสร้างผู้นำเด็กและเยาวชนในการต่อต้านและป้องกันการแพร่ระบาดของกัญชา กระทุ่ม บุหรี่ไฟฟ้า และยาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน เป็นต้น

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*