ศาสนาและการศึกษา

สถานศึกษาเครือสารสาสน์จัดแข่ง Coding & Al Robotics Competition เน้นต่อยอดนักเรียนก้าวสู่นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ในอนาคต

%e0%b8%aa%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a8%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%99%e0%b9%8c

วันที่ 19 มิถุนายน 2567 ที่สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ ถ.หลังวัดหนามแดง ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ผอ.ดร.สุทธิพงศ์ ยงค์กมล นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการ ฝ่ายวิชาการโรงเรียนในเครือสารสาสน์ ได้เดินทางมาเป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขัน Coding & Al Robotics Competition หรือการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ควบคุม

โดยมี ดร.เอกนารี สวัสดิ์นที คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อม ดร.อนุสรณ์ นามประดิษฐ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ นายปริญญา พงศ์จิรพันธุ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า นายศิวกร สนธิไชย ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน ตลอดจนคณะครู-นักเรียนในเครือสารสาสน์ร่วมให้การต้อนรับ

หลังประธานเปิดการแข่งขันเสร็จสิ้น คณะ ผอ.ดร.สุทธิพงศ์ ยงค์กมล ได้ไปเยี่ยมชมบูธนิทรรศการงานสิ่งประดิษฐ์ด้านวัตกรรมที่หน่วยงานสถาบันที่มีชื่อเสียงด้าน AI และโรงเรียนในเครือสารสาสน์ทั้ง 12 เขตการปกครองมาจัดบูธแสดงโชว์ผลงานที่บริเวณชั้น 2

ส่วนการแข่งขัน Coding & Al Robotics Competition (โกดิ่ง แอนด์ ออล โรโบติกส์ คอมพิติชั่น) ได้จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา-มัธยมศึกษา ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างมิตรภาพในฐานะผู้นำแห่งอนาคต พร้อมเพิ่มพูนวิสัยทัศน์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่เยาวชนให้สามรถเรียนรู้การใช้เทคโนโลยี พัฒนาทักษะ ความคิดริเริ่มในการพัฒนาหุ่นยนต์ และส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ในการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะของเยาวชน และรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รวมถึงค้นคว้าสิ่งประดิษฐ์ ใหม่ๆ เป็นเวทีการแข่งขันและสร้างความสนใจให้กับเยาวชนที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการพัฒนาหุ่นยนต์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

โดยมีนักเรียนในเครือสารสาสน์ร่วมแข่งขันทั้งหมด 49 โรงเรียน แยกเป็นประเภทการควบคุมหุ่นยนต์ด้วยรีโมตคอนโทรล รุ่นอายุ 11-15 ปี จำนวน 35 ทีม ประเภทการควบคุมหุ่นยนต์ด้วยระบบอัตโนมัติ รุ่นอายุ 11-15 ปี จำนวน 8 ทีม และประเภทที่ 3 การควบคุมหุ่นยนต์ด้วยระบบอัตโนมัติ รุ่นอายุ 16-18 ปี จำนวน 22 ทีม

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*