ข่าวประชาสัมพันธ์

AOT มอบเงินรายได้จากการจัดโครงการเดิน-วิ่งการกุศล ณ ทางวิ่งเส้นที่ 3 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ THE 3rd RUNWAY SUVARNABHUMI CHARITY RUN แก่โรงพยาบาลคลองหอยโข่ง

aot-%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b9%80%e0%b8%87%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%84%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%b1

พลตำรวจเอก วิสนุ ปราสาททองโอสถ ประธานกรรมการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ AOT พร้อมด้วย คณะกรรมการ AOT และ ดร.กีรติ กิจมานะวัฒน์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ AOT มอบเงินบริจาคโดยไม่หักค่าใช้จ่ายจากการจัดโครงการเดิน-วิ่งการกุศล ณ ทางวิ่งเส้นที่ 3 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ THE 3rd RUNWAY SUVARNABHUMI CHARITY RUN เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 5,685,8000.- บาท เพื่อสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ตั้งอยู่ใกล้กับท่าอากาศยาน หาดใหญ่ โดยมีนายแพทย์สมศักดิ์ ปริชาตินนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคลองหอยโข่ง เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง โรงพยาบาลคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว AOT จัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือสังคมด้านการสาธารณสุขและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนซึ่งสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของ AOT ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้แนวคิดการเป็นสนามบินที่เป็นพลเมืองดีของสังคมและเป็นเพื่อนบ้านที่ดีของชุมชน (Corporate Citizenship Airport)

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*