สังคมท้องถิ่น

สมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดสมุทรปราการ จัดประชุมใหญ่สามัญครั้งที่ 1 ประจำปี 2567

%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a1%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%aa%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1-5

วันที่ 23 มิถุนายน 2567 เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 จังหวัดสมุทรปราการ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ สมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดสมุทรปราการ ภายใต้การนำของ (นายคเณศ กมลพันธ์) รักษาการตำแหน่งนายกสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดสมุทรปราการ จัดการประชุมใหญ่สามัญครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 โดยมีคณะที่ปรึกษา เลขาธิการ คณะกรรมการ และสมาชิก(สามัญ)สมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมประชุม

โดยมีระเบียบวาระการประชุม 1. แถลงผลงานของคณะกรรมการชุดที่ผ่านมา พร้อมแจงบัญชีรายรับรายจ่าย 2.เรื่องการเลือกตั้งนายกสมาคมและคณะกรรมการสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดสมุทรปราการ ชุดใหม่ แทนชุดเก่าที่หมดไปตามวาระแล้ว 3.นายกฯที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่ แสดงวิสัยทัศน์และแต่งตั้งเลขานุการ คณะกรรมการชุดใหม่ เพื่อความรวดเร็วในการดำเนินงานตามขั้นตอน ต่อไป โดยบรรยากาศในที่ประชุมมีการแต่งตั้งให้ พลตำรวจตรี วสันต์ บุญเจริญ เป็นเลขาธิการสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดสมุทรปราการ และที่ประชุมได้มีมติให้นายคเณศ กมลพันธ์ รักษาการนายกสมาคม เป็นนายกสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดสมุทรปราการ อีก 1 สมัย

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*