สังคมท้องถิ่น

จังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมรวมพลังไทย สร้างครอบครัว ชุมชนอบอุ่น พ้นภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราช 26 มิถุนายน 2567 เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94-55

วันที่ 26 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น. ที่ศูนย์ประชุมอาคารซีคอมเพล็กซ์ (Sea Complaex) เทศบาลตำบางปู อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมรวมพลังไทย สร้างครอบครัว ชุมชนอบอุ่น พ้นภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราช จังวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2567 ร่วมสร้างสังคมสมุทรปราการปลอดภัยจากยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2567 โดยมีนายสมศักดิ์ แก้วเสนา ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ ฐานะเลขานุการ ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสมุทรปราการ (ศอ.ปส.จ.สป.) กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ประธานในพิธี อ่านสารเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก พร้อมมอบโล่รางวัลแก่ผู้มีผลการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ดีเด่น จำนวน 23 รางวัล นำพลังมวลชน กล่าวคำประกาศเจตนารมณ์

โดยมี นายชนินทร์ กาญจนสุชา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ นายวัฒนา เจริญจิตร นายอำเภอเมืองสมุทรปราการ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนชาวจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมกิจกรรม ภายใต้กรอบแนวคิด รวมพลังไทย สร้างครอบครัว ชุมชนอบอุ่น พ้นภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราช เพื่อให้ประชาชน หมู่บ้าน/ชุมชน และประชาชน ปลอดภัยจากยาเสพติดได้อย่างยั่งยืน รวมทั้ง เป็นการรวมพลังสร้างกระแสของการมีส่วนร่วมจาคทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง โดยดำเนินกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2567 โดยภายในงานมีการเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด การแสดงจากชมรม To Be Number One จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 2 ชุด พร้อมกิจกรรมการออกร้าน นิทรรศการ กิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ตลอดจนกิจกรรมเวทีเสวนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน ชุมชน สถานศึกษา และสถานประกอบการ โดยตัวแทนจากภาคส่วน ต่างๆ ร่วมเวทีเสวนา

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*