ศาสนาและการศึกษา

โรงเรียนสาธิตบางนา จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องในวันครบรอบ 30 ปี แห่งการสถาปนาโรงเรียนสาธิตบางนา

%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%99%e0%b8%b2-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%9e

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2567 เวลา 08.00 น. ที่ห้องประชุม ศรีไกรวิน โรงเรียนสาธิตบางนา ซอยบางปลา12 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ โรงเรียนสาธิตบางนา ได้ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ โดยได้นิมนต์พระภิกษุสงฆ์ 9 รูป จากวัดบางพลีใหญ่ใน (วัดหลวงพ่อโต) มาเจริญพระพุทธมนต์ โดยมีนายภาคินัย สุนทรวิภาต ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตบางนา เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พร้อมถวายภัตตาหารเช้า แด่พระสงฆ์ ถวายปิ่นโตภัตตาหารเพล จตุปัจจัยไทยธรรม กรวดน้ำ และรับพร ตามลำดับ

จากนั้น เป็นพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง บริเวณ สนามบาสเกตบอล ลานหน้าเสาธงโรงเรียนสาธิตบางนา เนื่องในวันครบรอบ 30 ปี แห่งการสถาปนาโรงเรียนสาธิตบางนา โดยมีคณะผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนผู้ปกครอง และนักเรียน โรงเรียนสาธิตบางนา เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพรียง วันที่ 28 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันครบรอบการก่อตั้งโรงเรียนสาธิตบางนา ซึ่งในปีนี้ครบ 30 ปี โรงเรียนได้จัดการทำบุญเลี้ยงพระ ใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อแสดงมุทิตาคุณให้กับผู้ก่อตั้งโรงเรียน ผู้บริหาร ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา ที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนาโรงเรียน ไปสู่ความเจริญก้าวหน้าในปัจจุบัน ภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่า “โรงเรียนพหุภาษา พัฒนาภาวะผู้นำ ประกันความสำเร็จผู้เรียน เทียบเคียงมาตรฐานโลก”

ซึ่ง ปัจจุบัน โรงเรียนมีความเจริญเติบโตก้าวหน้าเป็นลำดับ อาทิ ได้รับรางวัลพระราชทานทั้งระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา และได้รับรองการสอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนนานาชาติ จากCambridge International ได้รับรางวัลพระราชทานโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยในระดับประถมศึกษา และเป็นโรงเรียนที่พัฒนาหลักสูตรความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในระดับมัธยมศึกษา แบบธนาคารเครดิต เป็นต้น และจุดเด่นที่พัฒนาสมรรถนะในตัวนักเรียนที่ได้ริเริ่มทำมา ตั้งแต่การก่อตั้งโรงเรียน คือ การสร้างผู้นำในอนาคต โดยใช้มาตรการของ 7 อุปนิสัย ผู้นำที่มีประสิทธิภาพ ( 7 Habits ) ของ Stephen Coveyซึ่งทำให้นักเรียนของโรงเรียนมีความโดดเด่น ในอุปนิสัยของคนเป็นผู้นำตลอดมา 30 ปี แห่งการสถาปนาโรงเรียนสาธิตบางนา โรงเรียนสร้างผู้นำในอนาคต

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*